Ir al contenido

Juventud

Salutacions a tots i especialment als joves de Crevillent!

Des de la Regidoria de Joventut del nostre estimat municipi, estem compromesos a escoltar i atendre les inquietuds, necessitats i aspiracions de la joventut crevillentina. Sabem que sou una part vital de la nostra comunitat i que els vostres reptes, somnis i preocupacions són únics. Per això, volem que sapigueu que estem aquí per a vosaltres.

El nostre objectiu principal és ser un punt de suport i un canal de comunicació obert per a tots els joves. Volem ser aquell pont que connecta els vostres desitjos i necessitats amb les solucions adequades, ja sigui en l'àmbit educatiu, el temps de lleure o qualsevol altre assumpte que us inquieti.

A la Regidoria de Joventut, considerem els joves com els nostres aliats. Treballarem de valent per entendre les vostres preocupacions i necessitats, i junts buscarem solucions que enriqueixin les vostres vides i fomenten un futur millor per a Crevillent. Volem ser el vostre suport en aquest viatge, donant suport als vostres projectes, escoltant les vostres idees i col·laborant per fer de Crevillent un lloc on tots els joves puguin créixer i prosperar.

El Centre Jove és un edifici ja emblemàtic de Crevillent que volem que segueixi sent aquest espai de trobada per a vosaltres, i per això intentarem potenciar-lo i millorar-lo en la mesura del possible.

Així que no dubteu a apropar-vos a nosaltres amb qualsevol pregunta, suggeriment o repte que tingueu en ment. Estem aquí per escoltar-vos i treballar junts per fer de Crevillent un lloc meravellós per a la joventut.

Podeu comptar amb nosaltres!

Regidor de Joventut

Pedro García Magro

 

¡Saludos a todos y en especial a los jóvenes de Crevillent!

Desde la Concejalía de Juventud de nuestro querido municipio, estamos comprometidos con escuchar y atender las inquietudes, necesidades y aspiraciones de la juventud crevillentina. Sabemos que sois una parte vital de nuestra comunidad y que vuestros desafíos, sueños y preocupaciones son únicos. Por eso, queremos que sepáis que estamos aquí para vosotros.

Nuestro principal objetivo es ser un punto de apoyo y un canal de comunicación abierto para todos los jóvenes. Queremos ser ese puente que conecta vuestros deseos y necesidades con las soluciones adecuadas, ya sea en el ámbito educativo, el tiempo libre o cualquier otro asunto que os inquiete.

En la Concejalía de Juventud, consideramos a los jóvenes como nuestros aliados. Trabajaremos codo a codo para entender vuestras preocupaciones y necesidades, y juntos buscaremos soluciones que enriquezcan vuestras vidas y fomenten un futuro mejor para Crevillent. Queremos ser vuestro respaldo en este viaje, apoyando vuestros proyectos, escuchando vuestras ideas y colaborando para hacer de Crevillent un lugar donde todos los jóvenes puedan crecer y prosperar.

El Centre Jove es un edificio ya emblemático de Crevillent que queremos que siga siendo ese espacio de encuentro para vosotros por lo que vamos a intentar potenciarlo y mejorarlo en la medida de lo posible.

Así que no dudéis en acercaros a nosotros con cualquier pregunta, sugerencia o desafío que tengáis en mente. Estamos aquí para escucharos y trabajar juntos para hacer de Crevillent un lugar maravilloso para la juventud. ¡Contad con nosotros!

Concejal de Juventud

Pedro García Magro

Documentos