Ir al contenido

Juventud

La Regidoria de Joventut pretén ser un nexe de connexió entre la població infantil i juvenil i l’Ajuntament de Crevillent.

Convertint-se així la Regidoria de Joventut en un gran altaveu de les reivindicacions i necessitats que presenten els nostres joves.

El Centre Jove “Juan Antonio Cebrián” pretén donar resposta a les necessitats d’oci educatiu que la nostra població  necessita i mereix. Per tot això, des del Centre Jove s’ofereixen nombroses activitats i tallers de diferents disciplines en les pròpies instal·lacions. Activitats que la població infantil i juvenil pot gaudir de manera gratuïta.

A més a més, els nostres joves també disposen de sales d’estudi que poden fer  servir de manera gratuïta en l’horari d’obertura del centre. Així com, de sales d’assaig insonoritzades per a que els grups de música crevillentins tinguen un lloc en condicions on assajar i poder portar el nom de Crevillent allà on van amb la seua música.

El Centre Jove és el punt de trobada dels nostres joves i en ell es garanteix un espai de respecte i d’igualtat.

La formació i la informació que rep la població infantil i juvenil és un dels punts més importants, ja que, des de la Regidoria de Joventut treballem dia a dia per a donar la màxima difusió sobre qualsevol tipus de formació i beques que puguen anar eixint i de la qual es puga beneficiar la nostra població més jove. Per això, es disposa d’un punt d’informació per a la població infantil i juvenil on podran consultar els diferents dubtes que tinguen referent a temes de cerca de treball, beques, consultes d’estudis, etc.

A banda de les pròpies activitats diàries i mensuals que es realitzen al Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”, la Regidoria de Joventut treballa dia a dia per a donar alternatives d’oci als nostres joves  per a que no hagen d’anar a altres poblacions a gaudir de les activitats.

 

Regidora de Joventut

ANA VANESA MAS GONZÁLEZ

 

La Concejalía de Juventud pretende ser un nexo de conexión entre la población infantil y juvenil y el Ayuntamiento de Crevillent.

Convirtiéndose así la Concejalía de Juventud en un gran altavoz de las reivindicaciones y necesidades que presentan nuestros jóvenes.

El Centro Joven “Juan Antonio Cebrián” pretende dar respuesta a las necesidades de ocio educativo que la nuestra población necesita y merece. Por todo esto, desde el Centro Joven se ofrecen numerosas actividades y talleres de diferentes disciplinas que se desarrollan en las propias instalaciones.  Actividades que la población infantil y juvenil puede disfrutar de manera gratuita.

Además, nuestros jóvenes también disponen de salas de estudio que pueden usar de manera gratuita en el horario de apertura del centro. Así como, de salas de ensayo insonorizadas para que los grupos de música crevillentinos tengan un lugar en condiciones donde ensayar y de esta manera poder llevar el nombre de Crevillent allá donde van con su música.

El Centro Joven es el punto de encuentro de nuestros jóvenes y en él se garantiza un espacio de respeto y de igualdad.

La formación y la información que recibe la población infantil y juvenil es uno de los puntos más importantes, puesto que, desde la Concejalía de Juventud trabajamos día a día para dar la máxima difusión sobre cualquier tipo de formación y becas que puedan ir saliendo y de la cual se pueda beneficiar nuestra población más joven. Por eso, se dispone de un punto de información para la población infantil y juvenil donde podrán consultar las diferentes dudas que tengan en lo referente a temas de busca de trabajo, becas, consultas de estudios, etc.

Además de las propias  actividades diarias y mensuales que se realizan en el Centro Joven “Juan Antonio Cebrián”, la Concejalía de Juventud trabaja día a día para dar alternativas de ocio a nuestros jóvenes y que de este modo no tengan que ir a otras poblaciones a disfrutar de las actividades.

 

Concejala de Juventud

ANA VANESA MAS GONZÁLEZ

Documentos