Ir al contenido

Alcaldía y comunicación

Dins de l'Àrea d'Alcaldia-Comunicació es troben diferenciades dues seccions:

Alcaldia- Presidència: agenda del Sr. Alcalde, expedients d'alcaldia, protocol, relacions institucionals, coordinació del Govern Municipal, actes oficials.

Comunicació: notes de premsa, xarxes socials, relacions amb mitjans de comunicació, publicitat, imatge corporativa, comunicació política.

 


 

Dentro del Área de Alcaldía-Comunicación se encuentran diferenciadas dos secciones:

Alcaldía-Presidencia: agenda del Sr. Alcalde, expedientes de alcaldía, protocolo, relaciones institucionales, coordinación del Gobierno Municipal, actos oficiales.

Comunicación: notas de prensa, redes sociales, relaciones con medios de comunicación, publicidad, imagen corporativa, comunicación política.


Memòria de l'Estat de la Ciutat 2022

Memoria del Estado de la Ciudad 2022

 


 

Pots seguir-nos en: / Puedes seguirnos en:

Documentos