Ir al contenido

Alcaldía y comunicación

Dins de l'Àrea d'Alcaldia-Comunicació es troben diferenciades dues seccions:

Alcaldia- Presidència: agenda del Sr. Alcalde, expedients d'alcaldia, protocol, relacions institucionals, coordinació del Govern Municipal, actes oficials.

Comunicació: notes de premsa, xarxes socials, relacions amb mitjans de comunicació, publicitat, imatge corporativa, comunicació política.

 


 

Dentro del Área de Alcaldía-Comunicación se encuentran diferenciadas dos secciones:

Alcaldía-Presidencia: agenda del Sr. Alcalde, expedientes de alcaldía, protocolo, relaciones institucionales, coordinación del Gobierno Municipal, actos oficiales.

Comunicación: notas de prensa, redes sociales, relaciones con medios de comunicación, publicidad, imagen corporativa, comunicación política.


 

Pots seguir-nos en: / Puedes seguirnos en: