Ir al contenido

Saluda del alcalde

ImagenBenvinguts a totes i tots a la web de l'Ajuntament de Crevillent.

Aquest és un important canal de comunicació que possibilita, a qualsevol veí i veïna o visitant, conéixer l'activitat municipal i a més de ser un servei públic, és un lloc on podeu comunicar-vos amb nosaltres i obtindre informació rellevant i fer tràmits administratius sense desplaçar-se a l'Ajuntament.

Com qualsevol mitjà digital sempre està en continua transformació i modernització. Tenim el propòsit que aquesta web continue en aqueixa línia de canvi perquè la ciutadania trobe plena satisfacció en aquesta eina.

Una modernització digital que té com a eixos principals una interacció més intuïtiva i atractiva, ampliar els serveis de la seu electrònica, i com no, convertir aquesta web a la porta d'entrada a Crevillent, tant si parlem de turisme, de cultura, d'esports o de festes, per posar alguns exemples.

Un altre objectiu que ens plantegem és millorar aquest portal com eina de transparència i intercanvi d'idees, suggeriments i reclamacions fàcilment manejable i senzilla.

Encara que tenim com a objectiu millorar el nostre portal d'entrada, l'actual continua sent una eina molt útil que qualsevol pot utilitzar i on trobareu informació que us servirà per a fer senzilla la vostra relació amb aquesta administració.

Finalment, vull dir-vos que estic a la vostra disposició, i no solament jo com a Alcalde, sinó qualsevol Regidor i Regidora de la Corporació Municipal, i que podeu anar a l'Ajuntament i parlar amb nosaltres. És la nostra obligació estar al servei de la ciutadania.
Gràcies poble de Crevillent i visitants.

 

------------------------------

Bienvenidos a todas y todos a la web del Ayuntamiento de Crevillent.

Este es un importante canal de comunicación que posibilita, a cualquier vecino y vecina o visitante, conocer la actividad municipal y además de ser un servicio público, es un lugar donde podéis comunicaros con nosotros y nosotras, obtener información relevante y hacer trámites administrativos sin desplazarse al Ayuntamiento.

Como cualquier medio digital siempre está en continúa transformación y modernización. Tenemos el propósito de que esta web continúe en esa línea de cambio para que la ciudadanía encuentre plena satisfacción en esta herramienta.

Una modernización digital que tiene como ejes principales una interacción más intuitiva y atractiva, ampliar los servicios de la sede electrónica, y como no, convertir esta web en la puerta de entrada a Crevillent, tanto si hablamos de turismo, de cultura, de deportes o de fiestas, por poner algunos ejemplos.

Otro objetivo que nos planteamos es mejorar este portal como herramienta de transparencia e intercambio de ideas, sugerencias y reclamaciones fácilmente manejable y sencilla.

Aunque tenemos como objetivo mejorar nuestro portal de entrada, el actual sigue siendo una herramienta muy útil y valida que cualquiera puede utilizar y dónde encontraréis información que os servirá para hacer sencilla vuestra relación con esta administración.

Por último, quiero deciros que estoy a vuestra disposición, y no solo yo como Alcalde, sino cualquier Concejal y Concejala de la Corporación Municipal, y que podéis ir al Ayuntamiento y hablar con nosotros. Es nuestra obligación estar al servicio de la ciudadanía.

Gracias pueblo de Crevillent y visitantes.