Ir al contenido

Actualidad

Noves marquesines informatives al parc de muntanya de Sant Gaietà i a l'àrea recreativa de la Palaia

Noves marquesines informatives al parc de muntanya de Sant Gaietà i a l'àrea recreativa de la Palaia

  • S'hi han instal·lat tres cartells il·lustratius de senyals amb informació de valor per als visitants, a més de recomanacions i prohibicions per a evitar incendis

Crevillent (21/12/2022).- Des de fa unes setmanes, el Parc de Muntanya de Sant Gaietà i l'Àrea Recreativa de la Palaia disposen de tres nous cartells il·lustratius de senyals de recomanacions i prohibicions, en els quals els visitants podran informar-se i prendre consciència dels efectes negatius que determinats comportaments o activitats de l'ésser humà poden causar en aquests paratges naturals.

Es tracta de tres marquesines informatives de doble pal fabricades en fusta plàstica, un substitut més ecològic de la fusta natural elaborat a partir de plàstic reciclat, amb una estructura de sostre de dos aiguavessos i un panell de vinil d'alta qualitat retolat a tot color, amb làmina de metacrilat i protecció ultraviolada i antigrafiti.

A més, perquè la informació continguda en aquests cartells arribe al major nombre de persones, se n'ha col·locat un en l'entrada a la Palaia i dos al Parc de Muntanya, tant en l'entrada com dins de les instal·lacions, i els tres contenen la informació en castellà, valencià i anglés.

La regidora de l'àrea de Medi Ambient, Estefanía Salinas Peral, remarca la importància d'informar sobre les normes d'ús per a fer un bon ús del parc i que la informació ajude a conscienciar els usuaris i resoldre dubtes puntuals.

Aquesta activitat abasta dos ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que es contemplen dins de l'Agenda 2030: el 12 (producció i consum responsables) i el 15 (vida d'ecosistemes terrestres).

 

Nuevas marquesinas informativas en el parque de montaña San Cayetano y en el área recreativa La Palaya

  • Se han instalado tres carteles ilustrativos de señales con información de valor para los visitantes, además de recomendaciones y prohibiciones para evitar incendios

Crevillent (21/12/2022).- Desde hace unas semanas, el Parque de Montaña de San Cayetano y el Área Recreativa de La Palaya disponen de tres nuevos carteles ilustrativos de señales de recomendaciones y prohibiciones, en los que los visitantes podrán informarse y tomar conciencia de los efectos negativos que determinados comportamientos o actividades del ser humano pueden causar en estos parajes naturales.

Se trata de tres marquesinas informativas de doble poste fabricadas en madera plástica, un sustituto más ecológico de la madera natural elaborado a partir de plástico reciclado, con una estructura de tejadillo a dos aguas y un panel de vinilo de alta calidad rotulado a todo color, con lámina de metacrilato y protección ultravioleta y antigrafiti.

Además, para que la información contenida en estos carteles llegue al mayor número de personas, se ha colocado uno en la entrada a La Palaya y dos en el Parque de Montaña, tanto en la entrada como dentro de las instalaciones, y los tres contienen la información en castellano, valenciano e inglés.

La concejala del área de Medio Ambiente, Estefanía Salinas Peral, puntualiza en la importancia de informar sobre las normas de uso para hacer un buen uso del parque y que la información ayude a concienciar a los usuarios y resolver dudas puntuales.

Esta actividad abarca dos ODS (objetivos de desarrollo sostenible) que se contemplan dentro de la Agenda 2030: 12 (producción y consumo responsables) y el 15 (vida de ecosistemas terrestres).