Ir al contenido

Actualidad

L'Ajuntament celebra les I Jornades sobre l'Economia Local de Crevillent per a analitzar la situació actual i escoltar propostes de millora de la ciutadania

L'Ajuntament celebra les I Jornades sobre l'Economia Local de Crevillent per a analitzar la situació actual i escoltar propostes de millora de la ciutadania

  • L'esdeveniment ha servit per a analitzar els sectors de turisme, comerç, infraestructures, indústria i formació i ocupació i està subvencionat per la Diputació Provincial d'Alacant
  • A més, les autoritats responsables han rebut múltiples propostes d'associacions, representants de sindicats i federacions

Crevillent (21/10/2022).- Els dies 17 i 18 d'octubre, es van celebrar en la sala d'actes del Centre Jove, les I jornades sobre l'economia local del municipi organitzades per l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Crevillent i subvencionades per la Diputació Provincial d'Alacant.

El primer tinent alcalde i regidor d'Indústria i Comerç Local, Manuel Penalva, va inaugurar l'esdeveniment indicant la importància d'aquesta mena de trobades en les quals es coneixen de primera mà les inquietuds i necessitats en un ambient de diàleg amb la població de Crevillent. En aquest cas, els sectors econòmics que s'han abordat han sigut el de turisme, comerç, infraestructures, indústria i formació i ocupació.

En la seua intervenció, l'edil va afegir que és important la comunicació constant entre les autoritats i la població, la qual cosa els ajudarà en el desenvolupament d'una política més efectiva i pròxima per al municipi. Així mateix, va explicar les dinàmiques de les jornades, que van consistir en diverses taules de participació a les quals van ser convidats com a ponents representants de cada sector econòmic de Crevillent, a més de regidors o tècnics corresponents a cada àrea que van participar-hi com a moderadors.

El dia 17 van tindre lloc tres taules, la primera va ser la de turisme, moderada per la informadora de l’àrea de turisme de l'Ajuntament Almudena Soriano. En representació de les entitats festeres del municipi va ser present la Federació de Confraries i Germanors de la Setmana Santa de Crevillent, a través de Sergio Lledó com a president de dos dels museus més emblemàtics del poble. Quant al sector de l turisme actiu, el president del Club de Muntanya Acclivis, Rafael Poveda, va ser el seu representant.

En segon lloc, va ser el moment de la taula de comerç, moderada per Manuel Penalva. En aquesta van participar, en representació del comerç minorista de la localitat, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Crevillent (ACEC), Juan Bautista i Roberto Bernabéu Mas com a president d'aquesta, i l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal, amb el seu president  Felipe Egea.

La tercera i última del primer dia va ser la taula d'infraestructures, moderada pel regidor d'Espais Públics i Esports, Marcelino Giménez. Com a representant del sector de la construcció va participar Francisco Mas Menargues, vocal de l'Associació d'Empresaris  de la Construcció i Afins de Crevillent (ASOCYA).

El dia 18 va estar constituït per les dues taules restants i l'acte de clausura. La primera va ser la d'indústria, moderada també per l'edil Manuel Penalva. En aquesta ocasió en representació del sector del calçat va intervindre María Ángeles López, responsable de formació i R.R.H.H. de l'Associació Valenciana d’Empresaris del Calcer (AVECAL). Quant al  sector de la catifa va ser Eduardo Díaz, president executiu de la Unió Nacional de Fabricants de Catifes, Moquetes, Revestiments i Indústries Afins i Auxiliars (UNIFAM). També en representació del sector d'àrees industrials  Santiago Folgueral, ex director de l'Oficina de gestió industrial de Crevillent (OGIC) i responsable de la redacció del pla estratègic industrial de Crevillent. Quant al sector de l'energia el representant va ser José García director de l'àrea de comercialització, operacions i mercat elèctric de l'empresa Enercoop.

L'última taula de participació va ser la de formació i ocupació, moderada per la regidora d'Economia Sostenible, Estefanía Salinas. En aquest cas, en representació del Labora va assistir María Cerdà, orientadora de l’Espai Labora de Crevillent. En nom dels sindicats, Antonio Ferrández com a secretari d'organització, formació i ús de la unió intercomarcal de CCOO del Vinalopó i Baix Segura. Per al sector educatiu local el representant va ser Francisco Javier Ramírez, director de l'IES Canonge Manchón.

L'edil Estefanía Salinas va clausurar les jornades agraint l'organització d'aquestes als tècnics de l'ADL i l'empresa adjudicatària ARVUM, així com als assistents i participants. Va recalcar, al seu torn, l'aposta que des del Govern del Canvi continuen fent per la participació ciutadana, com ja van fer amb la redacció de l'agenda urbana 2030. Així mateix, consideren clau i necessària la implicació de tots els agents d'un municipi, i es comprometen a treballar juntament amb ells, per a aconseguir la major quantitat d'objectius per al desenvolupament de Crevillent a mitjà i llarg termini.

 

El Ayuntamiento celebra las I jornadas sobre la economía local de Crevillent para analizar la situación actual y escuchar propuestas de mejora de la ciudadanía

  • El evento ha servido para analizar los sectores de turismo, comercio, infraestructuras, industria y formación y empleo y está subvencionado por la Diputación Provincial de Alicante
  • Además, las autoridades responsables han recibido múltiples propuestas de asociaciones, representantes de sindicatos y federaciones

Crevillent (21/10/2022).- Los días 17 y 18 de octubre, se celebraron en el salón de actos del Centre Jove, las I jornadas sobre la economía local del municipio organizadas por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Crevillent y subvencionadas por la Diputación Provincial de Alicante.

El primer teniente alcalde y concejal de Industria y Comercio Local, Manuel Penalva, inauguró el evento indicando la importancia de este tipo de encuentros en los que se conocen de primera mano las inquietudes y necesidades en un ambiente de diálogo con la población de Crevillent. En este caso, los sectores económicos que se han abordado han sido el de turismo, comercio, infraestructuras, industria y formación y empleo.

En su intervención, el edil añadió que es importante la comunicación  constante entre las autoridades y la población, lo que les ayudará en el desarrollo de una política más efectiva y cercana para el municipio. Asimismo, explicó las dinámicas de las jornadas, que consistieron en varias mesas de participación a las que fueron invitados como ponentes representantes de cada sector económico de Crevillent, además de concejales o técnicos correspondientes a cada área que participaron como moderadores.

El día 17 tuvieron lugar tres mesas, la primera fue la de turismo, moderada por la informadora del área de turismo del Ayuntamiento Almudena Soriano. En representación de las entidades festeras del municipio estuvo presente la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, a través de Sergio Lledó como presidente de dos de los museos más emblemáticos del pueblo. En cuanto al sector del turismo activo, el presidente del Club de Montaña Acclivis, Rafael Poveda, fue su representante.

En segundo lugar aconteció la mesa de comercio, moderada por Manuel Penalva. En ella participaron, en representación del comercio minorista de la localidad, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Crevillent (ACEC), Juan Bautista y Roberto Bernabéu Mas como presidente de la misma, y la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal, con su presidente  Felipe Egea.

La tercera y última del primer día fue la mesa de infraestructuras, moderada por el concejal de Espacios Públicos y Deportes, Marcelino Giménez. Como represente del sector de la construcción participó Francisco Mas Menargues, vocal de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Afines de Crevillent (ASOCYA).

El día 18 estuvo constituido por las dos mesas restantes y el acto de clausura. La primera fue la de industria, moderada también por el edil Manuel Penalva. En esta ocasión en representación del sector del calzado intervino María Ángeles López, responsable de formación y R.R.H.H. de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL). En cuanto al sector de la alfombra fue Eduardo Díaz, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras, Moquetas, Revestimientos e Industrias Afines y Auxiliares (UNIFAM). También en representación del sector de áreas industriales  Santiago Folgueral, ex director de la Oficina de gestión industrial de Crevillent (OGIC) y responsable de la redacción del plan estratégico industrial de Crevillent. En cuanto al sector de la energía el representante fue José García director del área de comercialización, operaciones y mercado eléctrico de la empresa Enercoop.

La última mesa de participación fue la de formación y empleo, moderada por la concejala de Economía Sostenible, Estefanía Salinas. En este caso en representación de Labora asistió María Cerdá, orientadora del Espai Labora de Crevillent. En nombre de los sindicatos, Antonio Ferrández como secretario de organización, formación y empleo de la unión intercomarcal de CCOO del Vinalopó y Vega Baja. Para el sector educativo local el representante fue Francisco Javier Ramírez, director del IES Canónigo Manchón.

La edil Estefanía Salinas clausuró las jornadas agradeciendo la organización de estas a los técnicos de la ADL y la empresa adjudicataria ARVUM, así como a los asistentes y participantes de las mismas. Recalcó a su vez la apuesta que desde el Govern del Canvi siguen haciendo por la participación ciudadana, como ya hicieron con la redacción de la agenda urbana 2030. Asimismo, consideran clave y necesaria la implicación de todos los agentes de un municipio, y se comprometen a trabajar juntamente con ellos, para conseguir la mayor cantidad de objetivos para el desarrollo de Crevillent a medio y largo plazo.