Ir al contenido

Actualidad

Ja ha començat el període de pagament voluntari de l'impost de vehicles i de recollida de fems a Crevillent

Ja ha començat el període de pagament voluntari de l'impost de vehicles i de recollida de fems a Crevillent

  • El passat 6 de Març va començar el període voluntari per al pagament d'aquests impostos i altres taxes que acabarà el 10 de Maig, pots consultar facilitats en el pagament, com el seu fraccionament, en Suma

Crevillent (15/03/2023).- L'Ajuntament de Crevillent, a través de la Regidoria d'Hisenda, ha comunicat que la ciutadania pot realitzar el pagament voluntari dels tributs municipals sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), taxa de fems (TRSU) i altres taxes i rebuts corresponents a l'any 2023. Aquest període va començar el passat 6 de març, i romandrà obert fins al 10 de maig.

D'altra banda, la data del cobrament per a aquells veïns i veïnes que tinguen domiciliat el pagament en el banc és el 26 d'abril. Quant al càrrec en un compte bancari, la data és el 3 de maig.

Aquests terminis es comuniquen amb antelació perquè els contribuents tinguen temps d'informar-se sobre les facilitats que Suma ofereix, com el pagament fraccionat. També es pot obtindre més informació tant en la pàgina web de l'Ajuntament com en la de Suma, on a més, figura la Carta de Serveis que els contribuents poden utilitzar per a facilitar els seus pagaments.

El pagament es pot fer en la web de Suma, amb targeta o Bizum. En ella també pots domiciliar el càrrec en un compte bancari. A més, pots pagar per telèfon, en entitats col·laboradores i en oficines de Suma (presencial).

 

Ya ha empezado el periodo de pago voluntario del impuesto de vehículos y de recogida de basuras en Crevillent

  • El pasado 6 de Marzo comenzó el periodo voluntario para el pago de estos impuestos y otras tasas que terminará el 10 de Mayo, puedes consultar facilidades en el pago, como su fraccionamiento, en Suma

Crevillent (15/03/2023).- El Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Hacienda, ha comunicado que la ciudadanía puede realizar el pago voluntario de los tributos municipales sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), tasa de basuras (TRSU) y otras tasas y recibos correspondientes al año 2023. Este periodo empezó el pasado 6 de marzo, y permanecerá abierto hasta el 10 de mayo.

Por otro lado, la fecha del cobro para aquellos vecinos y vecinas que tengan domiciliado el pago en el banco es el 26 de abril. En cuanto al cargo en una cuenta bancaria, la fecha es el 3 de mayo.

Estos plazos se comunican con antelación para que los contribuyentes tengan tiempo de informarse sobre las facilidades que Suma ofrece, como el pago fraccionado. También se puede obtener más información tanto en la página web del Ayuntamiento como en la de Suma, donde además, figura la Carta de Servicios que los contribuyentes pueden utilizar para facilitar sus pagos.

El pago se puede hacer en la web de Suma, con tarjeta o Bizum. En ella también puedes domiciliar el cargo en una cuenta bancaria. Además, puedes pagar por teléfono, en entidades colaboradoras y en oficinas de Suma (presencial).