Ir al contenido

Actualidad

Avancen les obres de consolidació de la Cova del Parc Nou que precediran a la seua museïtzació

Avancen les obres de consolidació de la Cova del Parc Nou que precediran a la seua museïtzació

  • La cova està situada dins del parc municipal, connectada en el seu interior amb la Casa-Museu del Parc Nou i el Museu Arqueològic i fins al moment es trobava en estat d'abandó

  • Aquestes actuacions precedeixen al desenvolupament del projecte museogràfic en el qual s'inclou crear un “museu d'identitat” que done a conéixer la idiosincràsia i peculiaritats de Crevillent, així com la pròpia casa-cova, arquitectura tradicional de la localitat

Crevillent (10/03/2023).- Les obres per a adequar i condicionar la cova adjacent a la Casa-Museu del Parc Nou i el Museu Arqueològic van començar a la fi d'aquest febrer i tenen com a objectiu la consolidació d'aquesta edificació. La zona disposa d'una superfície de 400 m², que es troba en desús des de fa dècades. En l'actualitat és un espai amb problemes estructurals, que recorre diverses galeries excavades en la terra amb diferents entrades i ventilacions zenitals.

Tal com ha explicat l'alcalde, José Manuel Penalva Casanova, durant la seua visita a les obres de la cova, està previst que en ella s'instal·le una exposició orientada a crear un “museu d'identitat”, és a dir, un lloc que done a conéixer la idiosincràsia i peculiaritats de la localitat, allò que marca la diferència i la distingeix de les altres. Aquest projecte va enfocat a una temàtica clarament etnològica.

Un dels motius pels quals es va decidir incloure aquesta cova en el projecte museogràfic va ser per la seua importància per a la vida, la indústria i la cultura de Crevillent, ja que es tracta d'una ubicació que va servir per a la fabricació de catifes, d'ací les característiques dels espais i la seua distribució, a més la casa-cova és una tipologia constructiva pròpia de la localitat, un senyal d'identitat, associat a la manufactura de l'espart i del cànem i a la forma de vida tradicional, en definitiva, associada a la nostra història.

S'han pogut conservar, i per això es posaran en valor, diferents instal·lacions originals exemple d'un ús industrial, com són un molí per a molturar colorants per als tints –amb tots els seus elements conservats–, restes de les instal·lacions elèctriques, instruments i maquinària per al filat, fins i tot diversos grafiti a carbonet relacionats amb la producció tèxtil.

En un altre espai, a manera de corredor que porta a l'accés nord de la cova, s'instal·laran panells retroilluminats que il·lustraran una sèrie de personatges importants per a la història de Crevillent.

El termini d'execució de les obres és de 4 mesos i l'import total de la seua adjudicació és de 245.504 euros, una quantitat subvencionada íntegrament per la Diputació d'Alacant.

 

Avanzan las obras de consolidación de la Cueva del Parc Nou que precederán a su musealización

  • La cueva está ubicada dentro del parque municipal, conectada en su interior con la Casa-Museo del Parc Nou y el Museo Arqueológico y hasta el momento se encontraba en estado de abandono

  • Estas actuaciones preceden al desarrollo del proyecto museográfico en el que se incluye crear un “museo de identidad” que dé a conocer la idiosincrasia y peculiaridades de Crevillent, así como la propia casa-cueva, arquitectura tradicional de la localidad

Crevillent (10/03/2023).- Las obras para adecuar y acondicionar la cueva adyacente a la Casa-Museo del Parc Nou y el Museo Arqueológico comenzaron a finales de este febrero y tienen como objetivo la consolidación de esta edificación. La zona dispone de una superficie de 400 m², que se encuentra en desuso desde hace décadas. En la actualidad es un espacio con problemas estructurales, que recorre varias galerías excavadas en la tierra con diferentes entradas y ventilaciones cenitales.

Tal y como ha explicado el alcalde, José Manuel Penalva Casanova, durante su visita a las obras de la cueva, está previsto que en ella se instale una exposición orientada a crear un “museo de identidad”, es decir, un lugar que dé a conocer la idiosincrasia y peculiaridades de la localidad, aquello que marca la diferencia y la distingue de las demás. Este proyecto va enfocado a una temática claramente etnológica.

Uno de los motivos por los cuales se decidió incluir esta cueva en el proyecto museográfico fue por su importancia para la vida, la industria y la cultura de Crevillent, ya que se trata de una ubicación que sirvió para la fabricación de alfombras, de ahí las características de los espacios y su distribución, además la casa-cueva es una tipología constructiva propia de la localidad, una seña de identidad, asociada a la manufactura del esparto y del cáñamo y a la forma de vida tradicional, en definitiva, asociada a nuestra historia.

Se han podido conservar, y por ello se van a poner en valor, diferentes instalaciones originales ejemplo de un uso industrial, como son un molino para molturar colorantes para los tintes –con todos sus elementos conservados–, restos de las instalaciones eléctricas, instrumentos y maquinaria para el hilado, incluso varios graffiti a carboncillo relacionados con la producción textil.

En otro espacio, a modo de pasillo que lleva al acceso norte de la cueva, se instalarán paneles retroiluminados que, colocados al tresbolillo, ilustrarán una serie de personajes importantes para la historia de Crevillent.

El plazo de ejecución de las obras es de 4 meses y el importe total de su adjudicación es de 245.504 euros, una cantidad subvencionada íntegramente por la Diputación de Alicante.