Ir al contenido

Actualidad

Arriba a Crevillent “La Loli”, la superheroïna que lluitarà per fer que es mantinguen nets els carrers

Arriba a Crevillent “La Loli”, la superheroïna que lluitarà per fer que es mantinguen nets els carrers

  • La Regidoria de Serveis Públics presenta una campanya protagonitzada per una veïna del municipi per a fomentar i conscienciar sobre la cura, manteniment i neteja de les vies públiques i zones enjardinades de Crevillent

Crevillent (28/04/2021).- L'Àrea de Serveis Públics de l'Ajuntament de Crevillent ha posat en marxa la campanya “Què bonico és Crevillent, quan està net” per a sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la seua col·laboració en el manteniment de la neteja i la cura dels carrers, places, zones enjardinades i altres espais públics.

En la presentació d'aquest matí han sigut presents la regidora de Serveis Públics, Noemí Candela, l'actriu crevillentina Juana Menargues i el productor de l'empresa creadora de la campanya, Adrián Penalva. Aquesta iniciativa està composta per cartelleria i una sèrie de vídeos humorístics ambientats en diversos punts emblemàtics del municipi.

A través del personatge de “La Loli”, representat per una veïna de la localitat, es pretén augmentar la participació de la població i l'interès general per mantindre la higiene en els carrers amb la finalitat d'acabar amb fets com tirar fem al sòl o abandonar mascaretes en la serra, i fomentar altres com recollir els excrements dels gossos, reciclar o respectar l'horari de depòsit dels residus en els contenidors.

 

Aterriza en Crevillent “La Loli”, la superheroína que luchará para hacer que se mantengan limpias las calles

  • La Concejalía de Servicios Públicos presenta una campaña protagonizada por una vecina del municipio para fomentar y concienciar sobre el cuidado, mantenimiento y limpieza de las vías públicas y zonas ajardinadas de Crevillent

Crevillent (28/04/2021).- El Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Crevillent ha puesto en marcha la campaña “Què bonico és Crevillent, quan està net” para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de su colaboración en el mantenimiento de la limpieza y el cuidado de las calles, plazas, zonas ajardinadas y otros espacios públicos.

En la presentación de esta mañana han estado presentes la concejala de Servicios Públicos, Noemí Candela, la actriz crevillentina Juana Menargues y el productor de la empresa creadora de la campaña, Adrián Penalva. La campaña está compuesta por cartelería y una serie de vídeos humorísticos ambientados en varios puntos emblemáticos del municipio.

A través del personaje de “La Loli”, representado por una vecina de la localidad, se pretende aumentar la participación de la población y el interés general por mantener la higiene en las calles con el fin de acabar con hechos como el de tirar basura al suelo o abandonar mascarillas en la sierra, y fomentar otros como recoger los excrementos de los perros, reciclar o respetar el horario de depósito de los residuos en los contenedores.