Ir al contenido

Actualidad

Queden convocades les bases del Premi de Teatre Breu en Valencià “Evarist Garcia”

Queden convocades les bases del Premi de Teatre Breu en Valencià “Evarist Garcia”

Crevillent ( 07/06/18).- La Regidoria de Cultura informa que s´han publicat les bases del Premi de Teatre Breu en Valencià “Evarist Garcia” per l´Excma Diputació Provincial d´Alacant amb l´objete de fomentar el teatre en valencià.

Es tracta de la XIX edició d´aquest premi que amb una temática lliure, tracta de fomentar el teatre en valencià.

 

L´extensió ha de ser mínim de 15 folis i màxim de 30, a doble espai i per una sola cara.

 

Les obres han de ser originals, inèdites, no estrenades, que no hagen sigut premiades en qualsevol altre concurs i escrites en valencià; s´hi admeten treballs col.lectius.

 

Els treballs han de ser identificats amb un lema i/o pseudònim i en sobre tancat, a banda es farà constar:

 

*En l´exterior:

- Lema i/o pseudònim.

- Premi de Teatre Breu en Valencià “Evarist Garcia”.

 

*En l´interior

- Títol de l´obra i breu currículum de l´autor/a, encapçalat amb el seu nom i cognoms, edat, adreça i telèfon.

 

El premi, dotat amb 3.000 euros, s´entregarà en un acte cultural a Alacant, en la data que determinarà lórganització del premi. El jurat estarà integrat per una persona representant de l´Excma. Diputació Provincial d´Alacant, una persona representant de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport, i tres personalitats rellevants i vinculades al món teatral i al literari. La seua decisió será inapel.lable.

 

A consideració del Jurat, el premi es podrà declarar desert si s´estima que la qualitat dels treballs no arriba al mínim exigible.