Ir al contenido

Actualidad

Inici del curs esportiu en el gimnàs i la piscina municipal

Inici del curs esportiu en el gimnàs i la piscina municipal

Comença el termini per poder inscriure’s a les activitats dirigides que organitza la regidoria d’esports.

Crevillent (05/09/2019).- Amb el començament del nou curs 2019/2020, comencen també les activitats dirigides que organitza la regidoria d’esports. En este sentit, s’obrin els terminis d’inscripció per a unes activitats que començaran, com anys anteriors, el dia 16 de setembre. Totes les inscripcions es podran fer a partir del dia 9 de setembre.

Pel que fa a la piscina, les inscripcions es podran fer tant pel matí (de 9:00 a 13:00 hores) com per la vesprada (de 15:00 a 21:00 hores) en la recepció del gimnàs municipal, al carrer València. Entre les modalitats oferides, es troben natació per a xiquets de 0 a 3 anys, natació infantil en tres franges d’edats diferents, i altres activitats d’adults com aquagym, natació d’adults i natació lliure.

Per altra banda, la regidoria ofereix activitats com manteniment, correctiva, pilates, taixí, hiit, yoga o ball al gimnàs municipal; psicomotricitat, pre-esport i patinatge al Pavelló dels Abrets i tenis a la Ciutat Esportiva Félix Candela. Els ciutadans de Crevillent podran incriure’s a aquestes activitats des del 9 de setembre en horari de vesprada (de 15:00 a 21:00 hores).

En referència a l’empresa que porta a terme el servei, el contracte va concloure en febrer però el Govern del Partit Popular no va fer els tràmits pertinents per tal de redactar el nou plec, cosa que va fer que l’empresa continuara prestant les activitats fora de contracte i a més, tinguera moltes dificultats per tal de cobrar pel treball que s’estava fent.

Va ser quan va començar la nova legislatura que l’actual regidor d’Esports, Marcelino Giménez, va trobar que l’empresa portava quatre mesos sense cobrar i va fer les gestions pertinents per tal de normalitzar la situació i fer que se’ls pagara tan prompte com fóra possible, tenint en compte que el contracte no està en vigor i per eixe motiu els tràmits són més llargs. Esta situació d’incertesa per a l’empresa ha sigut la que ha endarrerit unes inscripcions, que tot i la ineficàcia del Partit Popular, es podran fer finalment amb total normalitat gràcies a la col·laboració de l’empresa i l’ajuntament.

Marcelino Giménez manifesta que «des de la Regidoria d’Esports som conscients que les instal·lacions s’han d’ampliar i millorar per donar cabuda a la gran demanda de la població crevillentina, ja que sabem que molta gent es queda sense plaça per a les activitats dirigides i sobretot la piscina». «A més, des de l'1 de juliol s’està fent per part del tècnic d'esports la redacció del nou plec de monitor del gimnàs i de la piscina, cosa que farà que es normalitze tota la situació relativa a la contractació de l’empresa que gestiona les activitats esportives».

 

Inicio del curso deportivo en el gimnasio y la piscina municipal

Comienza el plazo para poder inscribirse en las actividades dirigidas que organiza la Concejalía de Deportes.

Crevillent (05/09/2019).- Con el comienzo del nuevo curso 2019/2020, empiezan también las actividades dirigidas que organiza la concejalía de deportes. En este sentido, se abren los plazos de inscripción para unas actividades que empezarán, como años anteriores, el día 16 de septiembre. Todas las inscripciones se podrán hacer a partir del día 9 de septiembre.

En cuanto a la piscina, las inscripciones se podrán hacer tanto por la mañana (de 9:00 a 13:00 horas) como por la tarde (de 15:00 a 21:00 horas) en la recepción del gimnasio municipal, a la calle Valencia. Entre las modalidades ofrecidas, se encuentran natación para niños de 0 a 3 años, natación infantil en tres franjas de edades diferentes, y otras actividades de adultos como aquagym, natación de adultos y natación libre.

Por otro lado, la concejalía ofrece actividades como mantenimiento, correctiva, pilates, taixí, hiit, yoga o baile en el gimnasio municipal; psicomotricidad, pre-deporte y patinaje en el Pabellón de los Abrets y tenis en la Ciudad Deportiva Félix Candela. Los ciudadanos de Crevillent podrán inscribirse a estas actividades desde el 9 de septiembre en horario por la tarde (de 15:00 a 21:00 horas).

En referencia a la empresa que lleva a cabo el servicio, el contrato concluyó en febrero pero el Gobierno del Partido Popular no hizo los trámites pertinentes para redactar el nuevo pliego, cosa que hizo que la empresa continuara prestando las actividades fuera de contrato y además, tuviera muchas dificultades para cobrar por el trabajo que se estaba haciendo.

Fue cuando empezó la nueva legislatura que el actual concejal de Deportes, Marcelino Giménez, supo que la empresa llevaba cuatro meses sin cobrar e hizo las gestiones pertinentes para normalizar la situación y hacer que se les pagara tan pronto como fuera posible, teniendo en cuenta que el contrato no está en vigor y por ese motivo los trámites son más largos. Esta situación de incertidumbre para la empresa ha sido la que ha atrasado unas inscripciones, que aún con la ineficacia del Partido Popular, se podrán hacer finalmente con total normalidad, gracias a la colaboración entre la empresa y el ayuntamiento.

Marcelino Giménez manifiesta que «desde la Concejalía de Deportes somos conscientes que las instalaciones se tienen que ampliar y mejorar para dar cabida a la gran demanda de la población crevillentina, puesto que sabemos que mucha gente se queda sin plaza para las actividades dirigidas y sobre todo la piscina». «Además, desde el 1 de julio se está haciendo por parte del técnico de deportes la redacción del nuevo pliego de monitores del gimnasio y de la piscina, cosa que hará que se normalice toda la situación relativa a la contratación de la empresa que gestione las actividades deportivas».