Ir al contenido

Actualidad

El Modificacions del Govern Municipal respecte al replanteig per a la construcció dels nous camps de futbol a l’annexe.

El Modificacions del Govern Municipal respecte al replanteig per a la construcció dels nous camps de futbol a l’annexe.

Crevillent (30/07/2019).- Hui comença el conte enrere per a la construcció dels nous camps de futbol en l'anexe. L'equip de govern ha modificat el projecte inicial el qual constava d’un camp de futbol once, que es podia convertir en dues de futbol huit on ara es trova el camp de dalt, i un altra de futbol huit en el que és el camp de baix. Aquestes instal·lacions tenien una tanca perimetral cada un, fet que a més de ser antiestètic obligava a suprimir l’anell on entrenaven qui practicava atletisme.

Les modificacions que des de la regidoría d'Esports amb l'oficina tècnica s’han introduït consisteixen en un camp de futbol huit més, és a dir, uno de futbol once en la part de dalt i dos de futbol huit en la part de baix El regidor d'Esports destaca que hi haurà un anell de 600 metres al voltant d'aquests camps que servirà per a l'entrenament dels runners i tot aquell que vulga córrer o camejar en un entorn tranquil i esportiu. En aquestes modificcions de projecte’ha primat l'optimització de l'espai. Ara mateix sé té clar que aquest anell de 600 metres llevarà una capa d'asfalt i s'està decidint si a la part de dalt se li afix una capa de gespa artificial. De moment s'està estudiant quin tipus de recobriment és el adeuquat, ja que hi ha dos pendents s'ha de posar el material més adequat.

Marcelino Giménez pensa que és molt bona notícia que en aquest complex es mantinga un lloc on la gent puga camejar, correr i realizar entrenaments de qualitat, L'obra tindrà una duració aproximada de cinc mesos per açò segons Gimenez per a finals d’anys els esportistes crevillentins podrán gaudir d’aquestes instal·lacions. A més a més i de cara al futur està plantejat la construcció de sis vestuaris per a complimentar el que deu ser una installació esportiva de present i futur.

 

Modificaciones del Gobierno Municipal respecto al replanteo para la construcción de los nuevos campos de fútbol al anexo.

Crevillent (30/07/2019).- Hoy empieza la cuenta atrás para la construcción de los nuevos campos de fútbol en lo anexo. El equipo de gobierno ha modificado el proyecto inicial el cual constaba en un campo de fútbol once, que se podía convertir en dos de fútbol ocho donde ahora se encuentra el campo de arriba, y otro de fútbol ocho en el cual es el campo de bajo. Estas instalaciones tenían una valla perimetral cada uno, hecho que además de ser antiestético obligaba a suprimir la sortija donde entrenaban quién practicaba atletismo.

Las modificaciones que desde la concejalía de Deportes con la oficina técnica se han introducido consisten en un campo de fútbol ocho más, es decir, uno de fútbol once en la parte de arriba y dos de fútbol ocho en la parte de bajo El regidor de Deportes destaca que habrá un anillo de 600 metros alrededor de estos campos que servirá para el entrenamienqto de los runners y todo aquel que quiera correr o caminar en un entorno tranquilo y deportivo. En estas modificaciones de proyecto se ha primado la optimización del espacio. Ahora mismo se tiene claro que este anillo de 600 metros quitará una capa de asfalto y se está decidiendo si a la parte de arriba se añade una capa de césped artificial. De momento se está estudiando qué tipo de recubrimiento es el adecuado, puesto que hay dos pendientes se tiene que posar el material más adecuado.
Marcelino Giménez piensa que es muy buena noticia que en este complejo se mantenga un lugar donde la gente pueda caminar, correr y realizar entrenamientos de calidad, La obra tendrá una duración aproximada de cinco meses por esto según Giménez para finales de años los deportistas crevillentinos podrán disfrutar de estas instalaciones. Además y de cara al futuro está planteado la construcción de 6 vestuarios para complementar que debe ser una instalación deportiva de presente y futuro.