Ir al contenido

Actualidad

Crevillent destinarà 2,6 milions del romanent de tresoreria a impulsar l'economia local

Crevillent destinarà 2,6 milions del romanent de tresoreria a impulsar l'economia local

  • Nous programes d'ajudes dirigides a les famílies i als autònoms i xicotets empresaris, Bons-Comerç, actuacions com l'adequació de camins i vies públiques o la instal·lació de nous jocs infantils són algunes de les accions que es finançaran amb el romanent del pressupost municipal de 2021

Crevillent (11/05/2022).- L'Ajuntament de Crevillent va donar el vistiplau a la modificació de crèdit en la Comissió de Bon Govern del passat divendres. El regidor del àrea, Gregorio Díaz-Marta, ha indicat que 2,6 milions del total del romanent de tresoreria del pressupost de 2021 es destinaran a revitalitzar l'economia crevillentina i a despeses provinents de millorar les infraestructures municipals i les prestacions a la ciutadania.

Dels nous programes d'ajudes, 60.000 euros seran per a impulsar l'activitat d'autònoms, xicotetes empreses i comerciants a través del Pla Reactiva’t i 30.000 euros aniran dirigits a famílies vulnerables i als col·lectius més desprotegits amb la finalitat de fer front a les despeses derivades de subministraments com la llum i l'aigua. Mentre que el llançament dels Bons-Comerç a la localitat comptarà amb 120.000 euros.

Part d'aquest import també anirà a l'adequació de vies públiques i camins, a la instal·lació de nous jocs infantils adaptats i inclusius, a l'elaboració d'un pla municipal de Turisme i a sufragar despeses fruit de la materialització de grans projectes com el museogràfic, que es durà a terme al Museu Arqueològic o la construcció de la Piscina Municipal d'Estiu.

Gregorio Díaz-Marta ha explicat que amb el romanent també es podrà fer front a les pujades dels costos, motivada en gran part per la guerra a Ucraïna, en matèries com l'electricitat, els combustibles, material de papereria i gràfic o d'obres. Així com a compres urgents, que no poden esperar i no estaven pressupostades, com ara un humidificador per a la piscina o nous desfibril·ladors.

Són 2,6 milions d'euros que injectarem a l'economia de Crevillent per a impulsar el flux econòmic i ajudar els nostres veïns i veïnes a eixir de la crisi amb més força i esperança” afirma l'edil.

 

Crevillent destinará 2,6 millones del remanente de tesorería a impulsar la economía local

  • Nuevos programas de ayudas dirigidas a las familias y a los autónomos y pequeños empresarios, Bonos-Comercio, actuaciones como la adecuación de caminos y vías públicas o la instalación de nuevos juegos infantiles son algunas de las acciones que se financiarán con el remanente del presupuesto municipal de 2021

Crevillent (11/05/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent dio el visto bueno a la modificación de crédito en la Comisión de Buen Gobierno del pasado viernes. El concejal del área, Gregorio Díaz-Marta, ha indicado que 2,6 millones del total del remanente de tesorería del presupuesto de 2021 se destinarán a revitalizar la economía crevillentina y a gastos provenientes de mejorar las infraestructuras municipales y las prestaciones a la ciudadanía.

De los nuevos programas de ayudas, 60.000 euros serán para impulsar la actividad de autónomos, pequeños empresas y comerciantes a través del Plan Reactiva’t y 30.000 euros irán dirigidos a familias vulnerables y a los colectivos más desprotegidos con el fin de hacer frente a los gastos derivados de suministros como la luz y el agua. Mientras que el lanzamiento de los Bono-Comercio en la localidad contará con120.000 euros.

Parte de este importe también irá a la adecuación de vías públicas y caminos, a la instalación de nuevos juegos infantiles adaptados e inclusivos, a la elaboración de un plan municipal de Turismo y a sufragar gastos fruto de la materialización de grandes proyectos como el museográfico, que se llevará a cabo en el Museo Arqueológico o la construcción de la Piscina Municipal de Verano.

Gregorio Díaz-Marta ha explicado que con el remanente también se podrá hacer frente a las subidas de los costes, motivada en gran medida por la guerra en Ucrania, en materias como la electricidad, los combustibles, material de papelería y gráfico o de obras. Así como a compras urgentes, que no pueden esperar y no estaban presupuestadas, tales como un humidificador para la piscina o nuevos desfibriladores.

Son 2,6 millones de euros que inyectaremos a la economía de Crevillent para impulsar el flujo económico y ayudar a nuestros vecinos y vecinas a salir de la crisis con más fuerza y esperanza” afirma el edil.