Ir al contenido

OPCIONS DE NEGOCIS EN LÍNEA

EMPRENEDORS EN LÍNIA.

OPCIONS DE NEGOCIS EN LÍNIA QUE REQUEREIXEN DE POCA INVERSIÓ

 

Les dades del mercat laboral continuen reflectint el camí cap a la recuperació de la nostra economia, superant el nivell d’ocupació registrada abans de la pandèmia i així i tot, segons ens auguren els experts, el creixement serà menor del que havien previst a causa de la guerra entre Rússia i Ucraïna

I és que la guerra afecta al consum i aquest, al seu torn, a la creació d'ocupació juntament amb altres factors com l'estalvi de les famílies, la producció, la despesa pública, el salari mínim… tot això fa que hi haja més o menys oportunitats d'ocupació, però el que sé està clar és que hi ha determinats col·lectius i determinades franges d'edat en les quals és molt més difícil trobar treball, per exemple majors de 50 anys o aturats de llarga duració.

Com ja sabem, el mercat laboral està conformat per la llei de l'oferta i la demanda de treball. Per això, hi ha professions que no s'arriben a cobrir i, en canvi, hi ha persones-professionals que no troben treball. A Espanya el percentatge d'aturats de llarga duració en la franja d'edat entre 50-59 anys és de 49,7% en dones i en els homes del mateix grup d'edat, és del 41,2% (segons dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística)).

A grans trets el mercat laboral actual es caracteritza per:

  • Increment de la presència de la dona en més sectors professionals.
  • Augment de la producció, però reducció dels llocs de treball.
  • Aparició de noves professions.
  • El sector serveis és el que ocupa més persones.

 

Tenint en compte tot això i si ens trobem en situació de desocupació cap la possibilitat que ens plantegem crear el nostre propi lloc de treball. És una excel·lent opció per a aquelles persones que no troben treball, ja siga per l'edat o perquè no disposen de molt de temps, i volen compatibilitzar des de casa o perquè volen organitzar-se ells mateixos el treball i el temps i no tindre cap superior, o simplement perquè són persones emprenedores que veuen oportunitats en Internet per a poder crear empreses i generar ingressos.

Si alguna vegada t'has plantejat la possibilitat de gestionar el teu propi negoci en línia, existeixen multitud d’oportunitats per a emprendre i crear la teua pròpia empresa no sols com influencer o publicant els teus propis vídeos o amb una pàgina web en la qual es venen productes físics, sinó que existeixen altres moltes opcions per a ser emprenedor i treballar en Internet des d'on tu vulgues.

Hi ha diversos models de negocis que et permetran generar ingressos per internet amb poca inversió com per exemple la venda de serveis, venda de productes físics, venda de productes digitals, la publicitat, no sols permetent que hi haja publicitat en la teua pàgina web, sinó també gestionant i/o venent espais publicitaris. Les regalies o royalties, és a dir els diners que ha de percebre l'autor d'una obra artística o el titular d'una patent a canvi del permís de poder utilitzar-la, són una altra manera d'aconseguir ingressos. També la compra i venda de negocis o webs ens pot reportar ingressos.

Però en qualsevol cas, abans d'adquirir o crear un negoci en línia hem de fer-nos diverses preguntes:

És viable, és bona idea de negoci, té potencial per a créixer?

Ofereix o pot arribar a oferir bona rendibilitat?

Estem preparats, tenim l'equip tecnològic adequat, les habilitats tecnològiques i els coneixements suficients?

A part d'aquestes qüestions hem de tindre en compte altres criteris com tindre clar el model de negoci que volem crear i com generar ingressos amb aquest model, o si tenim els coneixements informàtics suficients, les habilitats tècniques necessàries i pel seu lloc la formació especialitzada del sector al qual volem dedicar-nos.

L'ideal, com en tot negoci, que es vaja a emprendre és fer un pla d'empresa i dins d'aqueix pla una simulació de pressupostos financers amb els quals posar en marxa la nostra empresa i en els quals et planteges qüestions com com és la inversió mínima requerida i si és assequible per a nosaltres, si hi ha molta competència i si està molt ben posicionada en xarxes i si el que anem a oferir resol un problema existent en el mercat i si ha suficients persones que estiguen disposades a pagar pel nostre servei o producte.

Tenint en compte tot això ja podem començar amb el nostre negoci en línia.

 

-          Si ens decantem per la venda de serveis podríem dedicar-nos, segons els nostres coneixements i formació, per les següents opcions:

1-Professor en línia i oferir les nostres classes de manera telemàtica:

Sobretot d'idiomes, també de cuina estan molt estesos. Pots crear infoproductes no tutoritzats o impartir classes en línia amb suport tutoritzat.

2-Traductor freelance:

Aquest és un sector en el qual és fàcil especialitzar-se i així col·laborar amb empreses especialitzades en determinats sectors, com per exemple si t'especialitzes en documentació jurídica o financera és possible que determinades empreses que es dediquen a aquests sectors recórreguen a professionals que dominen la terminologia.

3-Programador freelance:

Per a treballar en aquest sector has de tindre coneixements d'informàtica (programació, desenvolupament i disseny d'apps…) però molts programadors treballen en línea per compte propi.

4-Assessor d'imatge o personal shopper:

Cada vegada ens preocupa més la nostra imatge personal i aquests professionals ens ajuden a saber que és el que ens afavoreix més, que està de moda, o quina roba i complements comprar. Molts influencers i celebrities treballen amb els seus propis assessors d'imatge i moda personals.

5-Entrenador personal:

Hui dia molts entrenadors personals (personal training) ofereixen els seus serveis a través de videoconferències o classes ja gravades que pugen a Youtube i així poden treballar amb els seus clients de manera (presencial) més personalitzada o menys individualitzada a través de classes gravades. Alguns gimnasos també ofereixen aquest servei que va començar a desenvolupar-se durant el confinament. El que és clar és que per a oferir aquest servei i per a exercir aquesta professió has de tindre formació i coneixements específics (i bona forma física).

6-Copywriter:

Un copywriter escriu textos publicitaris de caràcter creatiu, informatiu i persuasiu, el principal objectiu del qual és generar vendes. Així que la seua funció és la de crear conceptes creatius i redactar textos persuasius per a accions de Màrqueting. Com el contingut de correus electrònics, llocs web, catàlegs, anuncis i cartes comercials. Per exemple els textos d'una pàgina web, o les fitxes d'un producte d'una botiga en línia, anuncis o publicacions per a xarxes socials. A més, s'encarrega de definir el to de la comunicació d'un anunci o negoci per a diferenciar-lo de la seua competència. És molt adequat per a aquelles persones que són creatives i que els agrada escriure.

7-Assistent virtual:

En tot negoci és necessària una persona que s'encarregue de determinades gestions que són necessàries encara que poc productives com organitzar reunions de treball, respondre correus electrònics, enviar i fer seguiment de les factures… tasques que en un negoci físic s'encarregaria un/a auxiliar administratiu. Aquesta opció et permetria treballar per a diversos negocis alhora i així diversificar els ingressos.

8-Especialista de trànsit en línia:

Segur que mentre navegues per les xarxes o per Internet estàs acostumat/a al fet que et salten anuncis que es visionen abans, durant o després de qualsevol vídeo o article que t'interessa, i que a més sol estar relacionat amb la temàtica en la qual estàs interessat/a. En molts casos és un Trafficker Digital o especialista en trànsit en línia el responsable d'aquests anuncis.

Un Trafficker Digital s'encarrega de crear les campanyes publicitàries dels seus clients, d'optimitzar-les periòdicament per a millorar els resultats i de gestionar el seu pressupost financer. És la persona que s'encarrega de comprar trànsit qualificat per a aconseguir les màximes conversions possibles.

Diem trànsit web a tot l'abast de visites i visualitzacions d'un lloc web, pàgina o blog que es produeix en Internet mentre navegues, i es refereix al nombre d'accessos que un contingut rep en Internet. Perquè aquestes campanyes siguen efectives han d'arribar a l'audiència adequada, complir un determinat objectiu com per exemple generar subscripcions, captar clients… i han de resultar rendibles com qualsevol campanya publicitària de màrqueting.

9-Closer de vendes:

En aquest cas parlaríem d'una persona que posa en contacte compradors i venedors quan estem parlant de productes o serveis d'alt valor. Aquestes persones s'encarreguen de captar potencials clients, dirigir-los amb una trucada (telefònica o vídeo anomenada), atendre els dubtes que puguen tindre i una vegada han aconseguit que compre, gestionar les vendes. Com un comercial tradicional però en aquest cas virtual.

 

-          Quant a venda de productes digitals podem trobar també diversos models de negoci. Entre ells estan per exemple:

10-Editor de fotografia i/o vídeo:

L'edició de vídeo és un procés pel qual un editor col·loca fragments de vídeo, fotografies, gràfics, àudio, efectes digitals i qualsevol altre material audiovisual en una cinta o un arxiu informàtic.

Cada vegada són més les empreses i marques que produeixen contingut audiovisual, fins al punt de necessitar un professional que es dedique a l'edició de fotografia i vídeo.

Aquesta opció de negoci és interessant perquè et dona diferents possibilitats en les quals pots treballar com, per exemple, freelance o editor per compte d'altri, és a dir venent els teus serveis, o també venent els teus productes en aquest cas fotografies o muntatges de vídeos en pàgines especialitzades, o creant cursos o tutorials on ensenyar a utilitzar programes d'edició, muntatge, retoc fotogràfic…

11-Creador de continguts:

El seu objectiu és generar continguts atractius visualment i d'alta qualitat. Per a això, necessiten tindre coneixement en programes avançats de disseny i edició, així com un ampli coneixement sobre la marca per a la qual treballen o una temàtica en concret ja siga a través de Posts de blog, Podcasts, o vídeos en xarxes socials o en Youtube, de tal manera que aquestes marques et patrocinen o vens productes o serveis de tercers o si inclous publicitat en els teus productes cada vegada que cliquen en l'anunci publicitari pots rebre comissions.

Per a aquest model de negoci es necessita dedicar temps i esforç per a poder fer-te amb una clientela estable que et puga generar ingressos suficients.

12-Infoproductor:

Un infoproductor és una persona que produeix infoproductes o productes digitals. Per exemple, una persona que crea cursos en línia, o cursos d'autoconsum. Poden ser cursos tutoritzats en els quals has de proporcionar suport i poden ser sense tutoritzar en els que no hi ha suport o resolució de dubtes. Aquests cursos es posen a la venda amb un sistema automatitzat i poden presentar-se en diversos formats com a plantilles, ebook o màster class, etc.… Per a això es recomanable conéixer les tendències del mercat i poder produir alguna cosa que suplisca les necessitats del públic.

13-Consultor mentor de negocis:

Hi ha moltes persones que volen emprendre en línea, però manquen dels coneixements i experiència necessària per a saber com gestionar i fer créixer el teu negoci pel que a vegades és necessari recórrer a un professional experimentat com pot ser on mentor de negocis que compartisca els seus coneixements amb persones amb menys experiència per a ajudar-les a fer créixer les seues empreses. La seua missió és actuar com a guia i potenciar el talent dels seus pupils, tant a nivell personal com professional.

Per a poder exercir seriosa necessari tindre experiència com a emprenedor i en la creació i/o gestió d'empreses.

-          Quan es tracta de productes físics és fonamental trobar un nínxol de mercat viable i sense excessiva competència. I ací hi ha dos models de negoci que podem dur a terme:

 

14-Gestor de e-commerce amb estoc:

Pots crear una botiga en línia on es vegen els teus productes o pots buscar una plataforma a través de la qual vendre els teus productes però a part has de tindre un lloc on guardar aquests productes, i això ho has de tindre en compte. La qual cosa pot incrementar les teues despeses, no sols per la inversió que has de fer a comprar els teus productes sinó també pel manteniment del local o magatzem on guardaràs tals productes.

Cada vegada estan més demandats els productes artesanals i personalitzats, i com he esmentat anteriorment pots buscar plataformes que t'ajuden a promocionar-los.

15- Dropshipping:

En realitat, en aquest model de negoci s'actua com a intermediari entre el proveïdor i client per la qual cosa t'estalvies els comptes d’stockaje, no obstant això hi ha més competència i els costos solen ser més reduïts. Ací has d'implementar estratègies de venda en línia per a poder superar als teus competidors i fer-te un buit en el mercat. Quan vens productes o serveis d'uns altres negocis a canvi d'una comissió es diu Afiliació i en aquest model de negoci gran part de les vendes vindran per la confiança que el públic deposita en tu o en el teu web a part del teu producte per la qual cosa haurem de cuidar molt el prestigi de la marca i de l'empresa.

 

Com a conclusió ens agradaria afegir que el fet de crear una empresa en línia té molts avantatges, pots treballar des d'on vulgues, et dona la possibilitat de començar amb poc capital, tu t'organitzes el teu propi temps i tens llibertat per a la presa de decisions en el teu propi treball. A més, si es fan les coses bé la facturació pot ser molt rendible amb la qual cosa ofereix estabilitat per al teu lloc de treball durant molts anys.

Important: La informació compartida en aquest lloc web no constitueix assessoria professional i no té la intenció de reemplaçar, ni substituir, els serveis de professionalés capacitats en cap camp.

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. AJUNTAMENT DE CREVILLENT

REGIDORIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE