Ir al contenido

Actualidad

Posada a punt dels col·legis i voltants de cara a l'inici del curs escolar

Posada a punt dels col·legis i voltants de cara a l'inici del curs escolar

  • L'Ajuntament de Crevillent està duent a terme una campanya de desinfecció, desratització i desinsectació en els col·legis i voltants, així com la revisió del clavegueram i la neteja dels solars municipals i zones d'accés als centres educatius

Crevillent (07/09/2021).- L'Ajuntament de Crevillent està realitzant una campanya de desinfecció, desratització i desinsectació en els centres educatius (nucli urbà i pedanies) davant la imminent arribada del curs escolar. Una campanya que consisteix principalment en la revisió dels centres escolars i dels punts de control col·locats en ells, per a monitorar la possible presència d'insectes i rosegadors.

Aquest fet, igual que la revisió del clavegueram d'al voltant dels centres, solars i altres zones conflictives, permet establir les mesures correctores oportunes en cas d'observar captures o indicis de la seua presència, sent aquestes diferents segons la zona, l'espècia plaga o la causa del problema.

A més de la present campanya, l'Ajuntament realitza altres programades al llarg de tot l'any amb l'objectiu de mantindre els centres escolars controlats enfront de les possibles plagues. Així mateix, Compañía de Tratamientos Levante S.L., l'empresa concessionària, disposa d'un Servei d'Atenció Ciutadana en funcionament permanent i atén les reclamacions dels centres durant tot l'any.

D'altra banda, s'han iniciat labors de neteja en els solars municipals amb l'objectiu de mantindre netes les zones de pas i accés als centres educatius, així com les zones d'ús habitual com a pàrquing per part de la ciutadania. Totes aquestes accions han sigut coordinades des de les regidories de Sanitat, Educació i Serveis Públics per a garantir una tornada al col·le segura.

 

Puesta a punto de los colegios y aledaños de cara al inicio del curso escolar

  • El Ayuntamiento de Crevillent está llevando a cabo una campaña de desinfección, desratización y desinsectación en los colegios y alrededores, así como la revisión del alcantarillado y la limpieza de los solares municipales y zonas de acceso a los centros educativos

Crevillent (07/09/2021).- El Ayuntamiento de Crevillent está realizando una campaña de desinfección, desratización y desinsectación en los centros educativos (casco urbano y pedanías) ante la inminente llegada del curso escolar. Una campaña que consiste principalmente en la revisión de los centros escolares y de los puntos de control colocados en ellos, para monitorizar la posible presencia de insectos y roedores.

Este hecho, al igual que la revisión del alcantarillado de alrededor de los centros, solares y otras zonas conflictivas, permite establecer las medidas correctoras oportunas en caso de observar capturas o indicios de su presencia, siendo estas diferentes según la zona, la especia plaga o la causa del problema.

Además de la presente campaña, el Ayuntamiento realiza otras programadas a lo largo de todo el año con el objetivo de mantener los centros escolares controlados frente a las posibles plagas. Asimismo, Compañía de Tratamientos Levante S.L., la empresa concesionaria, dispone de un Servicio de Atención Ciudadana en funcionamiento permanente y atiende a las reclamaciones de los centros durante todo el año.

Por otra parte, se han iniciado labores de limpieza en los solares municipales con el objetivo de mantener limpias las zonas colindantes, de uso habitual para la ciudadanía como párking, así como las zonas de paso y acceso a los centros educativos. Todas estas acciones han sido coordinadas desde las concejalías de Sanidad, Educación y Servicios Públicos para garantizar una vuelta al cole segura.