Ir al contenido

Actualidad

La Regidoria de Serveis Socials demana la participació ciutadana per a l'elaboració del “I Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials” de Crevillent

La Regidoria de Serveis Socials demana la participació ciutadana per a l'elaboració del “I Pla Estratègic Zonal de Serveis Socials” de Crevillent

  • L'objectiu és construir un instrument dinàmic de referència que fixe les línies estratègiques, els fins i les actuacions necessaris per als pròxims anys al municipi

Crevillent (06/02/2023).- L'Ajuntament de Crevillent, a través de la Regidoria de Serveis Socials, està elaborant el “I Pla Estratègic Zonal 2023-2026”, el qual pretén afavorir i millorar els serveis prestats a la ciutadania.

Aquest Pla respon a la previsió legal continguda en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, i pretén elaborar un instrument dinàmic de referència que fixe les línies estratègiques, els fins i les actuacions necessàries per als pròxims anys al municipi.

En una de les fases de l'elaboració d'aquest pla, està la importància de conéixer l'opinió de la ciutadania del municipi respecte al funcionament de recursos i serveis que es presten en matèria de Serveis Socials. Per aquest motiu, Serveis Socials sol·licita la col·laboració ciutadana a través d'un qüestionari anònim i confidencial, al qual es podrà accedir a través de la pàgina web de l'Ajuntament, així com mitjançant els codis QR que es trobaran en els cartells publicitaris repartits pel municipi. A més, en les pròximes setmanes es faran enquestes als carrers de Crevillent.

La regidora de Serveis Socials, Montserrat Pineda Martínez, convida a participar en aquesta enquesta a la població crevillentina, siguen usuaris o no dels Serveis Socials. També indica que “aquesta eina permetrà que el Pla que s'està elaborant desenvolupe les noves línies d'actuació i de millora, amb l'objectiu que la ciutadania de Crevillent compte amb uns Serveis Socials adaptats a les necessitats reals del municipi”.

Aquest és l'enllaç per a accedir a l'enquesta: https://forms.gle/SWDPC5yckmKj8f9v5.

 

La Concejalía de Servicios Sociales pide la participación ciudadana para la elaboración del “I Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales” de Crevillent

  • El objetivo es construir un instrumento dinámico de referencia que fije las líneas estratégicas, los fines y las actuaciones necesarios para los próximos años en el municipio

Crevillent (06/02/2023).- El Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, está elaborando el “I Plan Estratégico Zonal 2023-2026”, el cual pretende favorecer y mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

Este Plan responde a la previsión legal contenida en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, y pretende elaborar un instrumento dinámico de referencia que fije las líneas estratégicas, los fines y las actuaciones necesarias para los próximos años en el municipio.

En una de las fases de la elaboración de este plan, está la importancia de conocer la opinión de la ciudadanía del municipio respecto al funcionamiento de recursos y servicios que se prestan en materia de Servicios Sociales. Por este motivo, Servicios Sociales solicita la colaboración ciudadana a través de un cuestionario anónimo y confidencial, al cual se podrá acceder a través de la página web del Ayuntamiento, así como en los códigos QR que se encontrarán en los carteles publicitarios repartidos por el municipio. Además, en las próximas semanas se realizarán encuestas por las calles de Crevillent.

La concejala de Servicios Sociales, Montserrat Pineda Martínez, invita a participar en dicha encuesta a la población crevillentina, sean usuarios o no de los servicios sociales. Tambiénindica que “esta herramienta permitirá que el Plan que se está elaborando desarrolle las nuevas líneas de actuación y de mejora, con el objetivo de que la ciudadanía de Crevillent cuente con unos Servicios Sociales adaptados a las necesidades reales del municipio”.

Este es el enlace para acceder a la encuesta https://forms.gle/SWDPC5yckmKj8f9v5.