Ir al contenido

Actualidad

La Regidoria de Sanitat acorda amb la propietat antiga Barri del Pont la neteja per raons de salubritat i obri un fòrum de comunicació per a donar vida a aquest espai

La Regidoria de Sanitat acorda amb la propietat antiga Barri del Pont la neteja per raons de salubritat i obri un fòrum de comunicació per a donar vida a aquest espai

  • Les naus implicades estan situades als carrers Cisneros, Palma i Boquera Calvari i es procedirà de manera immediata a la seua neteja integral arran de la petició realitzada per l’Associació de Veïns del Pont i diferents veïns de la zona

Crevillent (22/02/2023).- Des de la Regidoria de Sanitat s'ha instat que es contracte una empresa de control de plagues que actuarà després de la neteja integral que s’hi realitzarà. Com a afegit, també es procedirà al segellament de les finestres que, amb els corrents, d'aire causen problemes als veïns.

A més, aprofitant la comunicació oberta amb la propietat se'ls ha instat que especifiquen què volen fer en aquestes naus. Per a accelerar el procés se'ls ha proposat des de la Regidoria d'Habitatge, la inversió a través de diferents plans per a la construcció d'habitatges destinats al lloguer amb la finalitat d'evitar la sobretensió que té aquest mercat a Crevillent.

Des de la Regidoria d'Habitatge s'insta també que els propietaris d'habitatges del barri, abans de tancar-los i que es convertisquen en habitatges abandonats, especialment les cases, les posen en lloguer a un preu raonable.

Per a la regidora d'Habitatge i Sanitat, Gema Candelaria Asencio, és important dotar de salubritat a un barri tan important per a Crevillent. D'aquesta manera es poden regular els preus del mercat del lloguer en el municipi.

L'edil ha afegit que aquest barri mereix entrar en els "plans de recuperació'' amb la finalitat de recuperar l'esplendor que va tindre en un passat.

 

La concejalía de Sanidad acuerda con la propiedad antigua Barrio del Pont la limpieza por razones de salubridad y abre un foro de comunicación para dar vida a ese espacio

  • Las naves implicadas están situadas en las calles Cisneros, Palma, Boquera Calvari y se va a proceder de forma inmediata a su limpieza integral a raíz de la petición realizada por la Associació de Veïns del Pont y diferentes vecinos de la zona

Crevillent (22/02/2023).- Desde la Concejalía de Sanidad se ha instado a que se contrate una empresa de control de plagas que actuará tras la limpieza integral que se va a realizar. Como añadido, también se va a proceder al sellado de las ventanas que con las corrientes de aire causan problemas a los vecinos.

Además, aprovechando la comunicación abierta con la propiedad se les ha instado a que especifiquen que quieren realizar en dichas naves. Para acelerar el proceso se les ha propuesto desde la Concejalía de Vivienda, la inversión a través de diferentes planes para la construcción de viviendas destinadas al alquiler con el fin de evitar la sobretensión que tiene este mercado en Crevillent.

Desde la Concejalia de Vivienda se insta también a que los propietarios de viviendas del barrio, antes de cerrarlas y convertirse en viviendas abandonadas, especialmente las casas, las pongan en alquiler a un precio razonable.

Para la concejala de Vivienda y Sanidad, Gema Candelaria Asencio, es importante por una parte dotar salubridad a un barrio tan importante para Crevillent. De este modo se pueden regular los precios del mercado del alquiler en el municipio.

La edil ha añadido que, éste barrio merece entrar en los "planes de recuperación'' con el fin de recuperar el esplendor que tuvo antaño.