Ir al contenido

Actualidad

La Regidoria d’Indústria, Comerç i Mercats ultima les bases per a les ajudes “Bons-Comerç Crevillent”

La Regidoria d’Indústria, Comerç i Mercats ultima les bases per a les ajudes “Bons-Comerç Crevillent”

  • Aquestes ajudes destinades al comerç de proximitat, restauració i altres serveis se sufragaran aquest any 2022 amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost municipal de 2021

Crevillent (31/01/2022).- La Regidoria d'Indústria, Comerç i Mercats informa de l'estat avançat en la preparació d'una nova campanya municipal de suport i foment de l'activitat comercial a Crevillent, amb motiu de la pròxima posada en funcionament de noves ajudes al comerç local de proximitat, restauració i altres serveis, que es detallaran en les bases que estan en procés d'elaboració denominades “Bons-Comerç Crevillent” com una mostra més de la implicació del Govern municipal en el suport als nostres comerciants i empresaris.

Segons afirma Manuel Penalva Alarcón, primer tinent d'alcalde i regidor d'Indústria, Comerç i Mercats,“les bases estan ja redactades, si bé estan obertes a les propostes de la resta de grups polítics i de la pròpia associació de comerciants, tan sols falta establir els criteris tècnics financers i de legalitat”.

Indica Penalva que, des de l'inici de la pandèmia, s'ha reunit en diverses ocasions amb els màxims responsables de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Crevillent (ACEC) per a escoltar les seues inquietuds i propostes per a la reactivació del comerç local i coincideixen amb aquesta regidoria que cal establir unes ajudes en forma de bons individuals que permeten incrementar les vendes als nostres comerços i establiments de restauració.

Conclou Manuel Penalva que, a diferència de les propostes que limiten l'emissió de bons comerç a la superació de la pandèmia per Covid, “aquest Govern del canvi treballa en el -Bons-Comerç Crevillent- amb vocació de permanència, ja que les dificultats del comerç local no han sorgit ara amb la pandèmia, sinó que ja s’arrossegaven des de fa molt de temps com a conseqüència de la gran competència que suposen les grans superfícies comercials i, sobretot, del comerç en línia. Per tant, cal mantindre aquesta iniciativa fins i tot quan la pandèmia per Covid passe a ser un trist record”.

 

La Concejalía de Industria, Comercio y Mercados ultima las bases para las ayudas “Bons-Comerç Crevillent”

  • Estas ayudas destinadas al comercio de proximidad, restauración y otros servicios se sufragarán este año 2022 con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del presupuesto municipal de 2021

Crevillent (31/01/2022).- La Concejalía de Industria, Comercio y Mercados informa del estado avanzado en la preparación de una nueva campaña municipal de apoyo y fomento de la actividad comercial en Crevillent, con motivo de la próxima puesta en funcionamiento de nuevas ayudas al comercio local de proximidad, restauración y otros servicios, que se detallarán en las bases que están en proceso de elaboración denominadas “Bons-Comerç Crevillent” como una muestra más de la implicación del Gobierno municipal en el apoyo a nuestros comerciantes y empresarios.

Según afirma Manuel Penalva Alarcón, primer teniente de alcalde y concejal de Industria, Comercio y Mercados “las bases están ya redactadas, si bien están abiertas a las propuestas del resto de grupos políticos y de la propia asociación de comerciantes, tan solo falta establecer los criterios técnicos financieros y de legalidad”.

Indica Penalva que desde el inicio de la pandemia se ha reunido en diversas ocasiones con los máximos responsables de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Crevillent (ACEC) para escuchar sus inquietudes y propuestas para la reactivación del comercio local y coinciden con esta concejalía en que es preciso establecer unas ayudas en forma de bonos individuales que permitan incrementar las ventas en nuestros comercios y establecimientos de restauración.

Concluye Manuel Penalva que a diferencia de la propuesta del PP, que limita la emisión de bonos comercio a la superación de la pandemia por Covid, “este Gobierno del cambio viene trabajando en los -Bons-Comerç Crevillent- con vocación de permanencia, por cuanto las dificultades del comercio local no han surgido ahora con la pandemia, sino que ya se venían arrastrando desde hace mucho tiempo a consecuencia de la gran competencia que suponen las grandes superficies comerciales y sobre todo el comercio online, por tanto es preciso mantener esta iniciativa incluso cuando la pandemia por Covid pase a ser un triste recuerdo”.