Ir al contenido

Actualidad

La Casa de Cultura de Crevillent acull l'exposició “La Guerra Civil en Color”

La Casa de Cultura de Crevillent acull l'exposició “La Guerra Civil en Color”

  • Aquesta exposició es podrà visitar fins al diumenge 12 de desembre en horari de 9.30 a 13.00 i de 17.30 a 22.00 hores

Crevillent (22/11/2021).- Aquest dimecres 24 de novembre a les 18.30 es procedirà a la inauguració de l'exposició “La Guerra Civil en Color”, d'Enrique Rosell i Paco Rives, amb la qual els autors pretenen fer arribar al públic general un dels episodis menys mostrats de la Història Contemporània Espanyola, a través d'un passeig ple de color, utilitzant les diferents tècniques de les arts gràfiques, on a través de les dues i les tres dimensions, es pot formar una visió global del període.

El visitant podrà informar-se d'episodis clau d'aquesta contesa a través de panells explicatius replets de dades, al costat d'una interessant col·lecció de maquetes-diorama que, plenes de detalls, fan la visita més amena i educativa. A més s'inclou una col·lecció d'il·lustracions, creades gràcies a les noves tecnologies digitals.

El col·lectiu de A-CULTURA-2, el conformen Enrique Rosell, historiador, escriptor i artista plàstic i Paco Rives, historiador, fotògraf i il·lustrador. Amb la mostra Enrique Rosell indica que ha “tractat de plasmar en els panells explicatius algunes pinzellades d'aquell conflicte, basant-me en obres escrites i en Internet. En les maquetes-diorames que he realitzat mostre el vessant més militar del conflicte, amb reproduccions d'alguns dels avions o tancs utilitzats per tots dos bàndols, tant del republicà com del sublevat. Tracten de ser el més fidels possibles a la realitat històrica, amb una recreació específica per a cadascun d'ells. I imagine, també, que és la meua contribució als qui van defensar la democràcia i a un tema, per desgràcia, encara tabú i molt poc tractat i parlat en la nostra societat i en els nostres mitjans educatius”.

Per la seua part Paco Rives indica que “les nou il·lustracions a color realitzades digitalment són una aproximació a diverses fites de la Guerra Civil, incloent alguns personatges històrics fonamentals. Des del meu punt de vista com a il·lustrador, i també com a historiador, ja no veig diferències a utilitzar eines tradicionals o digitals. L'important és el resultat”. Aquesta exposició romandrà a la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” fins al 12 de desembre en horari de 9.30 a 13 i de 17.30 a 22 hores.

 

La Casa de Cultura de Crevillent acoge la exposición “La Guerra Civil en Color”

  • Esta exposición se podrá visitar hasta el domingo 12 de diciembre en horario de 9:30 a 13:00 y de 17:30 a 22:00 horas

Crevillent (22/11/2021).- Este miércoles 24 de noviembre a las 18:30 se procederá a la inauguración de la exposición “La Guerra Civil en Color”, de Enrique Rosell y Paco Rives, con la que los autores pretenden hacer llegar al público general uno de los episodios menos mostrados de la Historia Contemporánea Española, a través de un paseo lleno de color, utilizando las distintas técnicas de las artes gráficas, donde a través de las dos y las tres dimensiones, se pueda formar una visión global del periodo.

El visitante podrá informarse de episodios clave de esta contienda a través de paneles explicativos repletos de datos, junto a una interesante colección de maquetas-diorama que, llenas de detalles, hacen la visita más amena y educativa. Además se incluye una colección de ilustraciones, creadas gracias a las nuevas tecnologías digitales.

El colectivo de A-CULTURA-2, lo conforman Enrique Rosell, historiador, escritor y artista plástico y Paco Rives, historiador, fotógrafo e ilustrador. Con la muestra Enrique Rosell indica que ha “tratado de plasmar en los paneles explicativos algunas pinceladas de aquel conflicto, basándome en obras escritas y en Internet. En las maquetas-dioramas que he realizado muestro la vertiente más militar del conflicto, con reproducciones de algunos de los aviones o tanques utilizados por ambos bandos, tanto del republicano como del sublevado. Tratan de ser lo más fieles posibles a la realidad histórica, con una recreación específica para cada uno de ellos. E imagino, también, que es mi contribución a quienes defendieron la democracia y a un tema, por desgracia, todavía tabú y muy poco tratado y hablado en nuestra sociedad y en nuestros medios educativos”.

Por su parte Paco Rives indica que las nueve ilustraciones a color realizadas digitalmente son una aproximación a varios hitos de la Guerra Civil, incluyendo algunos personajes históricos fundamentales. Desde mi punto de vista como ilustrador, y también como historiador, ya no veo diferencias en utilizar herramientas tradicionales o digitales. Lo importante es el resultado”. Esta exposición permanecerá en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” hasta el 12 de diciembre en horario de 9:30 a 13 y de 17:30 a 22 horas.