Ir al contenido

Actualidad

La campanya miniagents aposta per unes Festes Patronals de Crevillent 2022 més segures per als més xicotets

La campanya miniagents aposta per unes Festes Patronals de Crevillent 2022 més segures per als més xicotets

  • La Regidoria de Protecció Ciutadana, juntament amb la Policia Local, a través de la campanya miniagents, repartiran 4.000 xapes amb les quals els agents podran obtindre la informació necessària per a contactar amb els pares i mares dels ciutadans més joves de Crevillent en cas de pèrdua

Crevillent (22/09/2022).- Dins de la campanya miniagents, la Regidoria de Protecció Ciutadana i la Policia Local repartiran 4.000 xapes per a xiquets i xiquetes amb un número identificatiu únic que proporcionarà als agents les dades necessàries per a contactar amb els progenitors dels més menuts en cas que es perden. Aquesta informació serà proporcionada pels pares i mares que voluntàriament vulguen sol·licitar aquest servei mitjançant l’emplenament dels formularis corresponents. Es respectaran les lleis de protecció de dades, i aquesta informació será exclusivament per als agents de la Policia Local, que només la consultaran en cas necessari.

Hui la Policia Local repartirà formularis entre les diferents comparses. La recollida de dades comença demà, divendres 22 de setembre, a les 17:00h. en la Plaça de la Constitució. En breu s'informarà, a través de les xarxes socials de la Policia Local, de més punts on se situaran carpes destinades a la recollida de dades mitjançant els formularis.

El Regidor de Protecció Ciutadana, Josep Candela Muñoz, juntament amb representants de la Policia Local, ha presentat aquestes xapes per a xiquets i xiquetes que emulen les plaques i números identificatius dels agents. També ha apuntat que aquestes festes són les més multitudinàries d'aquest municipi, i per tant, es pretenen evitar així situacions indesitjades. A més, d'aquesta manera, segons l'edil, els crevillentins més xicotets poden veure els agents d'una manera més próxima, al mateix temps que es dona tranquil·litat als seus progenitors.

Les xapes podran recollir-se, quan estiguen llestes, en la seu de la Policia Local, tots els dies en horari de matí i vesprada. S'entregarà una xapa per cada individu, i aquesta comptarà amb una numeració única que servirà per a identificar-los, i que, a més, proporcionarà informació sobre els seus progenitors, en cas que els menuts es perden, per a poder contactar amb ells com més prompte millor.


La campaña miniagentes apuesta por unas Fiestas Patronales de Crevillent 2022 más seguras para los más pequeños

  • La Concejalía de Protección Ciudadana junto con la Policía Local, a través de la campaña miniagentes, repartirán 4.000 chapas con las que los agentes podrán obtener la información necesaria para contactar con los padres y madres de los ciudadanos más jóvenes de Crevillent en caso de perdida

Crevillent (22/09/2022).- Dentro de la campaña miniagentes, la Concejalía de Protección Ciudadana y Policía Local, van a repartir 4.000 chapas para niños y niñas con un numero identificativo único que proveerá a los agentes de los datos necesarios para contactar con sus progenitores en el caso de que estos se pierdan. Esta información será proporcionada por los padres y madres que voluntariamente quieran solicitar este servicio rellenando los formularios dedicados a este fin. Se respetarán las leyes de protección de datos, siendo esta información exclusivamente para los agentes de la Policía Local y que solo la consultarán en caso necesario.

Hoy la Policía Local repartirá formularios entre las diferentes comparsas. La recogida de datos comienza mañana, viernes 22 de septiembre, a las 17:00h. en la Plaza de la Constitución. En breve se informará a través de las redes sociales de la Policía Local, de más puntos en donde se ubicarán carpas destinadas a la recogida de datos a través de formularios.

El Concejal de Protección Ciudadana, Josep Candela Muñoz, junto con representantes de la Policía Local, han presentado estas chapas para niños y niñas que emulan a las placas y números identificativos de los agentes. También ha apuntado que estas fiestas son las más multitudinarias de este municipio, y por tanto, se pretenden evitar así situaciones indeseadas. Además, de esta manera según el edil, los crevillentinos más pequeños pueden ver a los agentes de una manera más cercana al tiempo que da tranquilidad a sus progenitores.

Las chapas también podrán recogerse cuando estén listas en la Sede de la Policía Local todos los días en horario de mañana y tarde. Se entregará una chapa por cada individuo, y esta contará con una numeración única que servirá para identificarles, además de otorgar información sobre sus progenitores en caso de que se pierdan para poder contactar con ellos con la mayor brevedad posible.