Ir al contenido

Actualidad

L'evolució urbanística de Crevillent en la segona meitat del segle XX queda reflectida en la fotografia del mes de març 2023

L'evolució urbanística de Crevillent en la segona meitat del segle XX queda reflectida en la fotografia del mes de març 2023

    La imatge mostra les obres de clavegueram dutes a terme en la principal via del municipi, l'avinguda de Madrid, dita així per acord plenari de 23 d'abril de 1963, per la qual cosa enguany compleix 60 anys

Crevillent (01/03/2023).- La fotografia pertany al fons personal de Joaquín Pérez Galipienso, donat en 2019, i que està compost per un centenar de fotografies i una vintena de retallades de premsa, entre 1960 i 1973, època d'esplendor econòmica i demogràfica per a la nostra població.

El mes de març està il·lustrat per aquesta imatge corresponent a les obres de clavegueram dutes a terme en la principal via del municipi, l'avinguda de Madrid, dita així per acord plenari de 23 d'abril de 1963, per la qual cosa enguany se celebra el seu 60 aniversari. Si bé en origen, aquest nom va ser ja va ser proposat per la Confraria de Crevillentins Absents de Madrid en els anys quaranta.

Aquestes obres públiques d'aquesta avinguda van coincidir amb la urbanització del tot l'entorn del centre urbà, a saber, el Passeig Fontenay, la Plaça de Proveïments i els carrers adjacents. Zona on en aquells dies només hi havia habitatges particulars de planta baixa i el Centre de Formació Professional, inaugurat en 1957.

En aquest mateix any 1967, també es va construir la segona planta del Mercat de Proveïments, destinat a llocs de venda i lavabos, deixant l'altura superior dividida en dues entreplantes, amb locals adequats per a serveis musicals i vocals, com la seu de Coral Crevillentina i Ràdio Coral.

A aquest projecte va seguir la urbanització del Passeig de Fontenay, al carrer Verge del Pilar, inaugurat a l'octubre de 1968, coincidint amb l'inici del Jumelage o Agermanament amb la ciutat francesa, que compleix ja 55 anys.

A través del fons fotogràfic de l'Arxiu Municipal, compost per més de 3.000 imatges, gràcies a les contínues donacions dels ciutadans, podem conéixer més ben diferents aspectes inherents a Crevillent. Alguns molt destacables com a tradicions, festes, paisatges, esport… i com en aquest cas, l'evolució urbanística de la població, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX.

 

La evolución urbanística de Crevillent en la segunda mitad del siglo XX queda reflejada en la fotografía del mes de marzo 2023

  • La imagen muestra las obras de alcantarillado llevadas a cabo en la principal vía del municipio, la avenida de Madrid, llamada así por acuerdo plenario de 23 de abril de 1963, por lo que este año cumple 60 años

Crevillent (01/03/2023).- La fotografía pertenece al fondo personal de Joaquín Pérez Galipienso, donado en 2019, y que está compuesto por un centenar de fotografías y una veintena de recortes de prensa, entre 1960 y 1973, época de esplendor económico y demográfico para nuestra población.

El mes de marzo está ilustrado por esta imagen correspondiente a las obras de alcantarillado llevadas a cabo en la principal vía del municipio, la avenida de Madrid, llamada así por acuerdo plenario de 23 de abril de 1963, por lo que este año se celebra su 60 aniversario. Si bien en origen, este nombre fue ya fue propuesto por la Cofradía de Crevillentinos Ausentes de Madrid en los años cuarenta.

Estas obras públicas de esta avenida coincidieron con la urbanización del todo el entorno del centro urbano, a saber, el Paseo Fontenay, la Plaza de Abastos y las calles adyacentes. Zona dónde por aquel entonces sólo había viviendas particulares de planta baja y el Centro de Formación Profesional, inaugurado en 1957.

En este mismo año 1967, también se construyó la segunda planta del Mercado de Abastos, destinado a puestos de venta y aseos, dejando la altura superior dividida en dos entreplantas, con locales adecuados para servicios musicales y vocales, como la sede de Coral Crevillentina y Radio Coral.

A este proyecto siguió la urbanización del Paseo de Fontenay, en la calle Virgen del Pilar, inaugurado en octubre de 1968, coincidiendo con el inicio del Jumelage o Hermanamiento con la ciudad francesa, que cumple ya 55 años.

A través del fondo fotográfico del Archivo Municipal, compuesto por más de 3.000 imágenes, gracias a las continuas donaciones de los ciudadanos, podemos conocer mejor diferentes aspectos inherentes a Crevillent. Algunos muy destacables como tradiciones, fiestas, paisajes, deporte… y como en este caso, la evolución urbanística de la población, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX.