Ir al contenido

Actualidad

L'Arxiu Municipal publica el llibre “El govern de Crevillent segons les ordenances de 1756 i 1878”

L'Arxiu Municipal publica el llibre “El govern de Crevillent segons les ordenances de 1756 i 1878”

  • Aquesta obra, escrita per l'arxivera municipal Bibiana Candela Oliver, es presentarà aquest divendres 26 de novembre a les 20 h en la Sala d'actes de la Casa Municipal de Cultura, i conté la transcripció completa de les ordenances municipals més antigues conservades en l'Arxiu Clara Campoamor corresponents als anys 1756 i 1878

L'Arxiu Municipal “Clara Campoamor” publica el seu segon llibre titulat El gobierno de Crevillent según las ordenanzas de 1756 y 1878, el quart per a la seua autora, l'Arxivera Municipal, Bibiana Candela Oliver.

Transcorregut a penes un any des de la publicació de la primera monografia De pequeñas historias y efemérides: 50 Documentos del Mes, en aquesta ocasió l'Arxivera Municipal aposta per la publicació de les fonts primàries, dos documents de caràcter jurídic, inèdits fins al moment.

Aquest llibre conté la transcripció completa de les ordenances municipals més antigues conservades en l'Arxiu Municipal, dels anys 1756 i 1878, juntament amb una introducció i anàlisi del seu contingut, ja que es tracta de dos documents separats per més d'un segle i per tant, corresponents a dos moments molt diferents de la història local.

Les ordenances de 1756, promulgades pel senyor territorial, el duc d'Arcos i Maqueda, recullen tot el relatiu a l'arrendament de les regalies, economia local i manteniment de l'ordre públic, mentre les ordenances de la Policia Rural i Urbana de 1878, aprovades per l'Ajuntament en l'exercici de les seues competències reconegudes per la Llei Municipal de 1877, reuneixen una temàtica molt més variada, des de la sanitat, obres, urbanisme i ordre públic, incloent-hi aspectes relatius a la cultura i tradicions crevillentines, com la música i les festes.

Amb aquesta nova publicació, l'Arxiu Municipal, depòsit de la memòria i història local, ofereix als investigadors una eina importantíssima per a fomentar nous estudis i conéixer millor Crevillent durant els segles XVIII i XIX.El Archivo Municipal publica el libro “El gobierno de Crevillent según las ordenanzas de 1756 y 1878”

  • Esta obra, escrita por la archivera municipal Bibiana Candela Oliver, se presentará este viernes 26 de noviembre a las 20 h en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura, y contiene la transcripción completa de las ordenanzas municipales más antiguas conservadas en el Archivo Clara Campoamor correspondientes a los años 1756 y 1878

El Archivo Municipal “Clara Campoamor” publica su segundo libro titulado El gobierno de Crevillent según las ordenanzas de 1756 y 1878, el cuarto para su autora, la Archivera Municipal, Bibiana Candela Oliver.

Transcurrido apenas un año desde la publicación de la primera monografía De pequeñas historias y efemérides: 50 Documentos del Mes, en esta ocasión la Archivera Municipal apuesta por la publicación de las fuentes primarias, dos documentos de carácter jurídico, inéditos hasta el momento.

Este libro contiene la transcripción completa de las ordenanzas municipales más antiguas conservadas en el Archivo Municipal de los años 1756 y 1878, junto con una introducción y análisis de su contenido, ya que se trata de dos documentos separados por más de un siglo y por tanto, correspondientes a dos momentos muy diferentes de la historia local.

Las ordenanzas de 1756, promulgadas por el señor territorial, el duque de Arcos y Maqueda, recogen todo lo relativo al arrendamiento de las regalías, economía local y mantenimiento del orden público, mientras las ordenanzas de la Policía Rural y Urbana de 1878, aprobadas por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias reconocidas por la Ley Municipal de 1877, reúnen una temática mucho más variada, desde la sanidad, obras, urbanismo y orden público, incluyendo aspectos relativos a la cultura y tradiciones crevillentinas, como la música y las fiestas.

Con esta nueva publicación, el Archivo Municipal, depósito de la memoria e historia local, ofrece a los investigadores una herramienta importantísima para fomentar nuevos estudios y conocer mejor Crevillent durante los siglos XVIII y XIX.