Ir al contenido

Actualidad

L'Ajuntament posa en marxa un programa d'atenció psicològica enfront dels efectes post Covid-19

L'Ajuntament posa en marxa un programa d'atenció psicològica enfront dels efectes post Covid-19

  • La Regidoria de Drets Socials impartirà tallers i proporcionarà ajuda psicològica professional en el Centre de Majors per a combatre els efectes de la pandèmia com l'ansietat, l'aïllament o la tristesa

Crevillent (29/07/2021).- La Regidoria de Drets Socials i Majors ha posat en marxa un programa de tallers i atenció psicològica amb la finalitat d'ajudar les persones afectades a afrontar els efectes psicològics de la pandèmia de la Covid-19.

Tant els tallers com l'atenció psicològica tenen com a finalitat servir de suport i combatre estats com l'ansietat, aïllament, tristesa, pors o duels . Es duran a terme en el Centre de Majors “Parc Nou” de dilluns a divendres, en horari de 9.30 a 13.00 hores, reservant cita prèvia telefonant als números 966 682 208 o 687 926 296, aquest últim disponible de 13.00 a 15.00 hores.

Segons la regidora Montse Pineda, aquests tallers s'impartiran per professionals de la Creu Roja i estan subvencionats dins de la línia nominativa de més de 146.000 € provinents d'una subvenció de la Diputació d'Alacant concedida a l'Ajuntament de Crevillent.

Des de la Regidoria de Drets Socials i Majors animen a les persones afectades a no passar per aquestes situacions en soledat, ja que l'ajuda professional pot col·laborar a afrontar-les amb èxit i recorden que la regidora de l'àrea, Montse Pineda, sempre estarà al costat de les persones que el necessiten davant qualsevol situació o dificultat.

 

El Ayuntamiento pone en marcha un programa de atención psicológica frente a los efectos post Covid-19

  • La Concejalía de Derechos Sociales impartirá talleres y proporcionará ayuda psicológica profesional en el Centro de Mayores para combatir los efectos de la pandemia como la ansiedad, el aislamiento o la tristeza

Crevillent (29/07/2021).- La Concejalía de Derechos Sociales y Mayores ha puesto en marcha un programa de talleres y atención psicológica con el fin de ayudar a las personas afectadas a afrontar los efectos psicológicos de la pandemia de la Covid-19.

Tanto los talleres como la atención psicológica tienen como finalidad servir de apoyo y combatir estados como la ansiedad, aislamiento, tristeza, miedos o duelos . Se llevarán a cabo en el Centro de Mayores “Parc Nou” de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 13:00 horas, reservando cita previa llamando a los números 966682208 o 687926296, este último disponible de 13:00 a 15:00 horas.

Según la concejala Montse Pineda, estos talleres se impartirán por profesionales de la Cruz Roja y están subvencionados dentro de la línea nominativa de más de 146.000 € provenientes de una subvención de la Diputación de Alicante concedida al Ayuntamiento de Crevillent.

Desde la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores animan a las personas afectadas a no pasar por estas situaciones en soledad, ya que la ayuda profesional puede colaborar a afrontarlas con éxito y recuerdan que la concejala del área, Montse Pineda, siempre estará al lado de las personas que lo necesiten ante cualquier situación o dificultad.