Ir al contenido

Actualidad

L'Ajuntament de Crevillent rep 103.293€ per a fer front a la situació dels refugiats procedents d'Ucraïna

L'Ajuntament de Crevillent rep 103.293€ per a fer front a la situació dels refugiats procedents d'Ucraïna

  • La subvenció procedent de la Diputació d'Alacant està destinada a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que provinguen d’Ucraïna com les ajudes de pobresa energètica, elèctrica, aigua i gas

Crevillent (04/08/2022).- L'Ajuntament de Crevillent, a través de la Regidoria de Drets Socials rep una subvenció nominativa de la Diputació d'Alacant per un import de 103.293€ destinada a fer front a situacions extraordinàries de pobresa energètica i acolliment a refugiats procedents d'Ucraïna.

L'atenció a refugiats procedents d'Ucraïna que es troben en situació de vulnerabilitat a causa del forçós desplaçament des del seu país d'origen: allotjament, serveis de traducció o ensenyament del castellà, reforç del personal de Serveis Socials per a atendre les famílies de refugiats, adquisició de necessitats bàsiques o atenció i productes per als menors.

A més, aquesta subvenció estarà destinada a cobrir ajudes per a pobresa energètica i situacions extremes i atendre despeses d'energia elèctrica, aigua, gas i altres fonts de combustibles energètics.

Des de la Regidoria agraeixen la subvenció que, sens dubte i al costat dels recursos municipals, pal·liaran les necessitats de les famílies.

El Ayuntamiento de Crevillent recibe 103.293€ para hacer frente a la situación de los refugiados procedentes de Ucrania

  • La subvención procedente de la Diputación de Alicante está destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas que provengan de ucrania como a las ayudas de pobreza energética, eléctrica, agua y gas

Crevillent (04/08/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Derechos Sociales recibe una subvención nominativa de la Diputación de Alicante por un importe de 103.293€ destinada a hacer frente a situaciones extraordinarias de pobreza energética y acogida a refugiados procedentes de Ucrania.

La atención a refugiados procedentes de Ucrania que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al forzoso desplazamiento desde su país de origen: alojamiento, servicios de traducción o enseñanza del castellano, refuerzo del personal de Servicios Sociales para atender a las familias de refugiados, adquisición de necesidades básicas o atención y productos para los menores.

Además, esta subvención estará destinada a cubrir ayudas para pobreza energética y situaciones extremas y atender gastos de energía eléctrica, agua, gas y otras fuentes de combustibles energéticos.

Desde la Concejalía agradecen la subvención que, sin duda alguna y junto a los recursos municipales, paliarán las necesidades de las familias.