Ir al contenido

Actualidad

L'Ajuntament de Crevillent posa en marxa diversos programes de reforç, previsió i serveis d'atenció a persones dependents

L'Ajuntament de Crevillent posa en marxa diversos programes de reforç, previsió i serveis d'atenció a persones dependents

  • La Regidoria de Drets Socials, Desenvolupament Humà i Majors ha mantingut una reunió amb la directora general de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a reforçar, previndre i oferir serveis que milloren l'atenció de persones dependents

Crevillent (19/12/2022).-L'atenció a les persones en situació de dependència i la promoció de la seua autonomia personal constitueix un dels principals reptes de la nostra política social local. Davant de l'augment de les sol·licituds de valoració de dependència i l’augment de persones majors que sol·licita SAD, teleassistència, fisioteràpia i altres cures, l'equip de la Regidoria de Drets Socials, Desenvolupament Humà i Majors ha mantingut una reunió amb la directora general de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a estudiar, proposar i rebre accions i instruccions encaminades a la millor atenció de les persones en eixa situació.

L'Ajuntament de Crevillent, que ja ha posat en marxa diversos programes de xoc, torna a reforçar l'àrea. Així ho ha explicat la regidora responsable, Montserrat Pineda, qui ha afirmat que fa a penes tres mesos es va incorporar una treballadora social per a incrementar l'atenció a la dependència, mentre que aquest mes de desembre novament s'ha reforçat aquest servei amb nous treballadors i treballadores.

Els canvis demogràfics i socials ens impulsen per lògica i responsabilitat a proveir i configurar els programes a aplicar en l'any vinent 2023 per a poder atendre les necessitats que planteja la nova societat del col·lectiu de majors i l'atenció als més dependents. L’augment de persones d'edat superior als 80 anys fan que es plantegen nous reptes i la previsió. Seguint la línia de la Conselleria i complint les indicacions proposades per aquesta, per fi podrem a primers del 2023 complir amb els objectius de la Regidoria de llista d'espera mínima" afirma Montserrat Pineda.

Al juny de 2019, quan va canviar el govern local, a Crevillent teníem casos sense resoldre dels anys 2018 i 2019. Amb les noves instruccions i amb la posada en marxa de les millores adoptades, i si en el 2023 es consolida la compra del terreny per al Centre de Dia, podríem arribar a una plena atenció als majors dependents a Crevillent, la qual cosa és una prioritat tant per a mi com a regidora de Drets Socials, Desenvolupament Humà i Majors com per al govern del canvi”, afig l'edil.

 

El Ayuntamiento de Crevillent pone en marcha varios programas de refuerzo, previsión y servicios de atención a personas dependientes

  • La Concejalía de Derechos Sociales, Desarrollo Humano y Mayores ha mantenido una reunión con la directora general de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para reforzar, prevenir y ofrecer servicios que mejoren la atención de personas dependientes

Crevillent (19/12/2022).-La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de nuestra política social local. Ante el aumento de las solicitudes de valoración de dependencia y el mayor número de personas mayores que solicita SAD, teleasistencia, fisioterapia y otros cuidados, el equipo de la Concejalía de Derechos Sociales, Desarrollo Humano y Mayores ha mantenido una reunión con la directora general de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para estudiar, proponer y recibir acciones e instrucciones encaminadas a la mejor atención de las personas en esa situación.

El Ayuntamiento de Crevillent, que ya ha puesto en marcha varios programas de choque, vuelve a reforzar el área. Así lo ha explicado la concejala responsable, Montserrat Pineda, quien ha afirmado que hace apenas tres meses se unió una trabajadora social para incrementar la atención a la dependencia, mientras que este mes de diciembre nuevamente se ha reforzado dicho servicio con nuevos/as trabajadores/as .

Los cambios demográficos y sociales nos impulsan por lógica y responsabilidad a proveer y configurar los programas a aplicar en el próximo año 2023 para poder atender las necesidades que plantea la nueva sociedad del colectivo de mayores y la atención a los más dependientes. El aumento de personas de edad superior a los 80 años hacen que se planteen nuevos retos y la previsión. Siguiendo la línea de la Conselleria y cumpliendo las indicaciones propuestas por ella, por fin podremos a primeros del 2023 cumplir con los objetivos de la Concejalía de lista de espera mínima" afirma Montserrat Pineda.

En junio de 2019, cuando cambió el gobierno local, en Crevillent teníamos casos sin resolver de los años 2018 y 2019. Con las nuevas instrucciones y con la puesta en marcha de las mejoras adoptadas, y si en el 2023 se consolida la compra del terreno para el Centro de Día, podríamos llegar a una plena atención a los mayores dependientes en Crevillent, lo cual es una prioridad tanto para mí como concejala de Derechos Sociales, Desarrollo Humano y Mayores como para el govern del canvi”, añade la edil.