Ir al contenido

Actualidad

L'Ajuntament de Crevillent, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, posa en marxa un servei d'orientació laboral per a persones desocupades

L'Ajuntament de Crevillent, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, posa en marxa un servei d'orientació laboral per a persones desocupades

  • L'assistència anirà de la mà d'una psicòloga, contractada a través del programa d'ocupació ECOVID, per a la població inscrita en el Labora, i atendrà funcions com ampliar recursos, informació i orientació relativa a la cerca d'ofertes laborals.

 

Crevillent (10/02/2022).- Des de la Regidoria d'Economia Sostenible de l'Ajuntament de Crevillent s'ha iniciat un servei d'orientació laboral, a través d'una psicòloga del programa d'ocupació Ecovid, finançat per la Unió Europea, a les persones que estan buscant treball.

Aquest servei s'encarregarà de dur a terme accions d'orientació laboral i inserció, com ara l'elaboració de currículums i cartes de presentació, inscripció en ofertes d'ocupació, portals d'ofertes, cursos de formació, convocatòries i en general tot el que tinga relació amb la formació i la cerca activa d'ocupació.

El propòsit principal és el de donar resposta a aquelles persones que estan inscrites en les oficines de Labora i/o es troben en situació de desocupació i desitgen afrontar la cerca d'ocupació amb més recursos, informació i orientació.

Des de l'Agència de Desenvolupament Local de Crevillent es vol destacar la vocació de servei a la ciutadania en temes relacionats amb l'ocupació, formació i informació en general sobre serveis de Crevillent i en altres àrees en les quals puguem ser d'utilitat.

Es prestarà especial atenció a determinats col·lectius com poden ser persones que cerquen la seua primera ocupació, parats de llarga duració, persones majors de 50 anys, persones amb diversitat funcional, entre altres grups de major vulnerabilitat. No obstant això, el servei estarà a la disposició de totes les persones que ho sol·liciten en l'Agència de Desenvolupament Local de Crevillent.

 

El Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Agencia de Desarrollo Local, pone en marcha un servicio de orientación laboral para personas desempleadas

  • La asistencia irá de la mano de una psicóloga, contratada a través del programa de empleo ECOVID, para la población inscrita en el Labora, y atenderá a funciones como ampliar recursos, información y orientación relativa a la búsqueda de ofertas laborales.

Crevillent (10/02/2022).- Desde la Concejalía de Economía Sostenible del Ayuntamiento de Crevillent se ha iniciado un servicio de orientación laboral, a través de una psicóloga del programa de empleo Ecovid, financiado por la Unión Europea, a las personas que están buscando trabajo.

Este servicio se encargará de llevar a cabo acciones de orientación laboral e inserción, tales como la elaboración de curriculums y cartas de presentación, inscripción en ofertas de empleo, portales de ofertas, cursos de formación, convocatorias y en general todo lo que tenga relación con la formación y la búsqueda activa de empleo.

El propósito principal es el de dar respuesta a aquellas personas que están inscritas en las oficinas de Labora y/o se encuentran en situación de desempleo y desean afrontar la búsqueda de empleo con más recursos, información y orientación.

Desde la Agencia de Desarrollo Local de Crevillent se quiere destacar la vocación de servicio a la ciudadanía en temas relacionados con el empleo, formación e información en general sobre servicios de Crevillent y en otras áreas en las que podamos ser de utilidad.

Se prestará especial atención a determinados colectivos como pueden ser personas en busca de su primer empleo, parados de larga duración, personas mayores de 50 años, personas con diversidad funcional, entre otro grupos de mayor vulnerabilidad. No obstante, el servicio estará a disposición de toda persona que lo solicite en la Agencia de Desarrollo Local de Crevillent.