Ir al contenido

Actualidad

Ja poden sol·licitar-se les ajudes per a realizar l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IAE)

Ja poden sol·licitar-se les ajudes per a realizar l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IAE)

  • Des de la Regidoria d'Habitatge, en el seu afany per donar a conéixer a la ciutadania totes les ajudes en matèria d'habitatge, ja siguen nacionals, autonòmiques o locals, informen que existeix una ajuda d'1 milió d'euros destinada a ajudar amb la revisió d'edificis antics per a veure si compleixen amb les normatives d'habitabilitat

Crevillent (15/02/2023).- L'Ajuntament de Crevillent, a través de la Regidoria d'Habitatge, té com a objectiu fonamental donar a conéixer quines són totes les ajudes que existeixen dins del Pla Nacional d'Habitatge, així com de la Generalitat Valenciana i municipals.

Per això, ens informen que hi ha una nova ajuda per a realitzar l’IAE (Informe d'Avaluació de l'Edifici). Els edificis que tenen una certa edat poden rebre un escrit per part de l'Ajuntament que avisa de la necessitat de realitzar una revisió per a veure si compleix les normatives d'habitabilitat.

Aquesta revisió comporta un cost en haver de realitzar-la un arquitecte extern. Aquesta ajuda pot ajudar a moltes persones a cobrir les despeses de la sol·licitud d'aquest informe. En cas de ser una comunitat, cal fer una reunió per deixar-ne constància en acta per què volen fer-ho, ja que pot fer-se sense necessitat de sol·licitar-ho l'Ajuntament. Una vegada aprovada, la documentació a aportar és bàsica.

La regidora d'Habitatge, Gema Candelaria, ha volgut que els crevillentins i crevillentines sàpien que “davant qualsevol problema en la tramitació, poden acudir a mi per a solucionar-lo, jo puc posar-me en contacte a la Conselleria d'Habitatge o fins i tot anar amb la Direcció Territorial d'Habitatge per a parlar amb l'arquitecte i fer que aquesta ajuda isca avant. Vull que tots i totes sàpien que aquestes ajudes estan per a sol·licitar-les. Així que, si teniu un edifici amb 50 anys o més, o que té signes clars de deteriorament, no dubteu a demanar aquesta ajuda”.

L'ajuda compta amb 1 milió d'euros, i a Crevillent encara no s'ha sol·licitat. En cas de dubte en la tramitació, pot acudir a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament per a obtindre informació. Quan es facen les oficines de la Xarxa Xaloc, podrem ajudar amb la tramitació íntegrament.

 

Ya se pueden solicitar las ayudas para realizar el Informe de Evaluación de Edificios (IEE)

  • Desde la Concejalía de Vivienda, en su afán por dar a conocer a la ciudadanía todas las ayudas en materia de vivienda ya sean nacionales, autonómicas o locales, informan de que existe una ayuda de 1 millón de euros destinada a ayudar con la revisión de edificios antiguos para ver si cumplen con las normativas de habitabilidad

Crevillent (15/02/2023).- El Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Vivienda, tiene como objetivo fundamental dar a conocer cuáles son todas las ayudas que existen dentro del Plan Nacional de Vivienda, así como de la Generalitat Valenciana y municipales.

Por ello, nos informan que hay una nueva ayuda para realizar el IEE (Informe de Evaluación del Edificio). Los edificios que tienen cierta edad pueden recibir un escrito por parte del Ayuntamiento avisando de la necesidad de realizar una revisión para ver si cumple con las normativas de habitabilidad.

Dicha revisión conlleva un coste al tener que realizarla un arquitecto externo. Esta ayuda puede ayudar a muchos a cubrir los gastos de la solicitud de este informe. En caso de ser una comunidad es preciso hacer una reunión para que conste en acta por que lo quieren hacer, ya que puede hacerse sin necesidad de solicitarlo el Ayuntamiento. Una vez aprobada, la documentación a aportar es básica.

La Concejala de Vivienda, Gema Candelaria, ha querido que los crevilletinos y crevillentinas sepan que “ante cualquier problema en la tramitación, pueden acudir a mí para solucionarlo, yo puedo llamar a la Conselleria de Vivienda o incluso ir a la Dirección Territorial de Vivienda para hablar con el arquitecto y hacer que esta ayuda salga a delante. Quiero que todos y todas sepan que estas ayudas están para solicitarlas. Así que, si tenéis un edificio con 50 años o más, o que tiene signos claros de deterioro, no dudéis en pedir esta ayuda”.

La ayuda cuenta con 1 millón de euros, y en Crevillent todavía no se ha solicitado. En caso de duda en la tramitación, puede acudir a la oficina de Vivienda del Ayuntamiento para obtener información. En cuanto se hagan las oficinas de la Xarxa Xaloc, podremos ayudar con la tramitación íntegramente.