Ir al contenido

Actualidad

Ja està tot llest per a la celebració del III Concurs d'Aparadors de la Setmana Santa de Crevillent

Ja està tot llest per a la celebració del III Concurs d'Aparadors de la Setmana Santa de Crevillent

 • Tots els comerços i establiments locals que desitgen participar podran decorar els seus aparadors a partir del 29 de març (dimecres de Dolors), però per a optar als premis, hauran de romandre decorats almenys entre el 31 de març i el 13 d'abril, tots dos inclosos

 • Els aparadors hauran d'estar abillats amb elements o accessoris que facen referència a la Setmana Santa i han d'estar integrats amb els productes o serveis oferits pels negocis

Crevillent (14/03/2023).- Després de la signatura del conveni de col·laboració per part de l'Ajuntament i la Federació de Confraries i Germanors de la Setmana Santa de Crevillent, ja està tot preparat per a la celebració de la nova edició del Concurs d'Aparadors de la Setmana Santa de Crevillent.

Per part de l'Ajuntament s'ha aportat una subvenció de 1.000€ per a l'organització de l'esdeveniment i els premis. El guanyador obtindrà una quantitat en metàl·lic de 290€, el segon premi ascendeix a 200€ i per al tercer lloc la quantitat és de 100€.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Indústria, Comerç i Mercats, Manuel Penalva Alarcón, ha detallat els objectius d'aquest concurs, que apareixen reflectits en les seues bases “aquest esdeveniment té quatre objectius fonamentals. El primer és el de promocionar i difondre la Setmana Santa de Crevillent, al fer participes directes als comerciants locals. El segon és la dinamització de l'activitat en el comerç de proximitat, així com en els establiments d'hostaleria i restauració. El tercer és estimular les vendes i serveis durant el transcurs de la festivitat. Finalment, però no per això menys important, és l'embelliment dels nostres comerços i carrers per a atraure a nous visitants al municipi”.

A l'esdeveniment es poden inscriure tots els comerços i establiments de Crevillent. No es contempla cap limitació d'espai ni d'activitat per als aparadors. També s'integren en les bases els criteris i paràmetres d'avaluació. A aquest efecte es valorarà el següent:

 • Creativitat, originalitat i enginy.

 • Riquesa artística.

 • Composició.

 • Il·luminació-lluminositat.

 • Materials emprats.

 • Esforç i laboriositat.

 • Elements decoratius relacionats amb Crevillent i la seua Setmana Santa.

Manuel Penalva Alarcón, també ha volgut recordar l'origen d'aquesta activitat. Va ser en el 2021, després de la suspensió de les processons a causa de la pandèmia, que es va originar aquesta iniciativa que per la seua popularitat s'ha mantingut en el temps.

Finalment, l'edil anima a tots els comerços, establiments hostalers i de restauració a participar, ja que segons les seues paraules “col·laborant amb aquesta activitat, els negocis s'involucren de manera directa en la Setmana Santa Crevillentina, al fer els carrers del municipi més atractius durant aquesta festa declarada d'interés turístic internacional”.

 

Ya está todo listo para la celebración del III Concurso de Escaparates de la Semana Santa de Crevillent

 • Todos los comercios y establecimientos locales que deseen participar podrán decorar sus escaparates a partir del 29 de marzo (miércoles de Dolores), pero para optar a los premios, deberán permanecer decorados al menos entre el 31 de marzo y el 13 de abril, ambos incluidos

 • Los escaparates deberán estar ataviados con elementos o accesorios que hagan referencia a la Semana Santa y deben estar integrados con los productos o servicios ofrecidos por los negocios

Crevillent (14/03/2023).- Tras la firma del convenio de colaboración por parte del Ayuntamiento y la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, ya está todo preparado para la celebración de la nueva edición del Concurso de Escaparates de la Semana Santa de Crevillent.

Por parte del Ayuntamiento se ha aportado una subvención de 1.000€ para la organización del evento y los premios. El ganador obtendrá una cantidad en metálico de 290€, el segundo premio asciende a 200€ y para el tercer puesto la cantidad es de 100€.

El primer teniente de alcalde y concejal de Industria, Comercio y Mercados, Manuel Penalva Alarcón, ha detallado los objetivos de este concurso, que aparecen reflejados en sus bases “este evento tiene cuatro objetivos fundamentales. El primero es el de promocionar y difundir la Semana Santa de Crevillent, haciendo participes directos a los comerciantes locales. El segundo es la dinamización de la actividad en el comercio de proximidad, así como en los establecimientos de hostelería y restauración. El tercero es estimular las ventas y servicios durante el transcurso de la festividad. Por último, pero no por ello menos importante, es el embellecimiento de nuestros comercios y calles para atraer a nuevos visitantes al municipio”.

Al evento se pueden inscribir todos los comercios y establecimientos de Crevillent. No se contempla ninguna limitación de espacio ni de actividad para los escaparates. También se integran en las bases los criterios y parámetros de evaluación. A este efecto se valorará lo siguiente:

 • Creatividad, originalidad e ingenio.

 • Riqueza artística.

 • Composición.

 • Iluminación-luminosidad.

 • Materiales empleados.

 • Esfuerzo y laboriosidad.

 • Elementos decorativos relacionados con Crevillent y su Semana Santa.

Manuel Penalva Alarcón, también ha querido recordar el origen de esta actividad. Fue en el 2021, tras la suspensión de las procesiones a causa de la pandemia, que se originó esta iniciativa que por su popularidad se ha mantenido en el tiempo.

Por último, el edil anima a todos los comercios, establecimientos hosteleros y de restauración a participar, ya que según sus palabras “colaborando con esta actividad, los negocios se involucran de forma directa en la Semana Santa Crevillentina, embelleciendo las calles del municipio durante esta fiesta declarada de interés turístico internacional”.