Ir al contenido

Actualidad

Fullet edificis històrics de Crevillent XI:  el Passeig de Fontenay Le-Comte

Fullet edificis històrics de Crevillent XI: el Passeig de Fontenay Le-Comte

  • L'Arxiu Municipal “Clara Campoamor” edita un nou exemplar de la sèrie titulada Edificis Històrics de Crevillent dedicat al Passeig de Fontenay Le-Comte, un espai públic i alhora, pulmó verd i lloc d'oci per als crevillentins i crevillentines.

L'Arxiu Municipal “Clara Campoamor” edita un nou exemplar de la sèrie titulada Edificis Històrics de Crevillent dedicat al Passeig de Fontenay Le-Comte, un espai públic i alhora, pulmó verd i lloc d'oci per als crevillentins i crevillentines.

Després de la urbanització de la zona sud de la població en 1960, en aquells dies l'entorn de l'Avinguda del Mercat, va obligar a l'expropiació d'una parcel·la de 639,36 metres quadrats. Com a eix vertebrador dels carrers València i Alacant i acabat d'acabar el segon pis del Mercat es va executar un jardí amb font, obra declarada d'urgència per acord de 30 d'octubre de 1968, amb motiu de la visita de la delegació oficial de Fontenay Le-Comte per a ratificar l'acte d'agermanament amb aquesta ciutat i dedicar aquest jardí a aquesta vila, el Passeig de Fontenay Le-Comte, en correspondència a les atencions rebudes per les autoritats de Crevillent en la seua visita del passat mes de juliol, així com la designació d'un carrer amb el nom de Crevillent.

El projecte va ser obra de l'arquitecte municipal Tomás Martínez Blasco, amb traçat d'una jardineria similar a la zona del passeig inferior (ja realitzat en 1965) per a aconseguir una unitat, amb una estrela central, un estany rectangular i una font amb peixos de colors, inaugurat el 4 d'octubre de 1968, dia Sant Francesc d'Assís, pels alcaldes de Crevillent i Fontenay Le-Comte, Pascual Lillo i André Forens, coincidint amb la primera vegada que la delegació francesa va acudir a presenciar les festes de Moros i Cristians, ocasió que van aprofitar per a visitar el Museu Municipal Marià Benlliure, la Creu dels Caiguts de la Plaça Maciá Abela, l'empresa tèxtil Catifes Imperial i la platja del Pinet.

Aquest lloc es va convertir en lloc d'esplai per a xiquets i majors i amb el temps, al costat dels nous edificis erigits al voltant, es van situar cafeteries, bars i jocs recreatius per a joves i als carrers de voltant se celebrava el mercat ambulant setmanal fins al seu trasllat a la Rambla l'abril de 2006, com també ací es donava fi a les festes de Moros i Cristians amb la “Bomba” final que donava per finalitzades les festes patronals.

El passeig de Fontenay Le-Comte compta amb tres monuments: el Monument a la Festa (1996), obra de l'escultor Miguel Ruiz, en homenatge a les festes de Moros i Cristians; un bust del Dr. Mas Magro, pare de l'hematologia i candidat al Premi Nobel, erigit amb motiu del centenari del seu naixement (1979) i enfront del Mercat, el monument commemoratiu del 50 aniversari del Jumelage amb la localitat francesa que li va donar nom, inaugurat pel mateix alcalde, Sr. Pascual Lillo, en 2018.

Després de 53 anys, aquest passeig continua sent el centre neuràlgic i econòmic de la nostra localitat, atés que ens recorda l'amistat i agermanament amb la localitat francesa a la qual fa honor el seu nom, Fontenay Le-Comte, així com forma part dels records d'infància i joventut de molts crevillentins i crevillentines.

 

Folleto edificios históricos de Crevillent XI:

el Paseo de Fontenay Le-Comte


  • El Archivo Municipal “Clara Campoamor” edita un nuevo ejemplar de la serie titulada Edificios Históricos de Crevillent, cuyo undécimo número está dedicado al Paseo de Fontenay Le-Comte, un espacio público y a la vez, pulmón verde y lugar de ocio para los crevillentinos y crevillentinas.

El Archivo Municipal “Clara Campoamor” edita un nuevo ejemplar de la serie titulada Edificios Históricos de Crevillent, cuyo undécimo número está dedicado al Paseo de Fontenay Le-Comte, un espacio público y a la vez, pulmón verde y lugar de ocio para los crevillentinos y crevillentinas.

Tras la urbanización de la zona sur de la población en 1960, por entonces, el entorno de la Avenida del Mercado, obligó a la expropiación de una parcela de 639,36 metros cuadrados. Como eje vertebrador de las calles Valencia y Alicante y recién terminado el segundo piso del Mercado de Abastos se ejecutó un jardín con fuente, obra declarada de urgencia por acuerdo de 30 de octubre de 1968, con motivo de la visita de la delegación oficial de Fontenay Le-Comte para ratificar el acto de hermanamiento con dicha ciudad y dedicar este jardín a esta villa, el Paseo de Fontenay Le-Comte, en correspondencia a las atenciones recibidas por las autoridades de Crevillent en su visita del pasado mes de julio, así como la designación de una calle con el nombre de Crevillent.

El proyecto fue obra del arquitecto municipal Tomás Martínez Blasco, con trazado de una jardinería similar a la zona del paseo inferior (ya realizado en 1965) para conseguir una unidad, con una estrella central, un estanque rectangular y una fuente con peces de colores, inaugurado el 4 de octubre de 1968, día San Francisco de Asís, por los alcaldes de Crevillent y Fontenay Le-Comte, Pascual Lillo y André Forens, coincidiendo con la primera vez que la delegación francesa acudió a presenciar las fiestas de Moros y Cristianos, ocasión que aprovecharon para visitar el Museo Municipal Mariano Benlliure, la Cruz de los Caídos de la Plaza Maciá Abela, la empresa textil Alfombras Imperial y la playa del Pinet.

Este lugar se convirtió en lugar de esparcimiento para niños y mayores y con el tiempo, junto a los nuevos edificios erigidos alrededor, se ubicaron cafeterías, bares y juegos recreativos para jóvenes y en las calles de alrededor se celebraba el mercadillo semanal hasta su traslado a la Rambla en abril de 2006, como también aquí se daba fin a las fiestas de Moros y Cristianos con la “Bomba” final que daba por finalizadas las fiestas patronales.

El paseo de Fontenay Le-Comte cuenta con tres monumentos: el Monument a la Festa (1996), obra del escultor Miguel Ruiz, en homenaje a las fiestas de Moros y Cristianos; un busto del Dr. Mas Magro, padre de la hematología y candidato al Premio Nobel, erigido con motivo del centenario de su nacimiento (1979) y frente al Mercado, el monumento conmemorativo del 50 aniversario del Jumelage con la localidad francesa que le dio nombre, inaugurado por el mismo alcalde, D. Pascual Lillo, en 2018.

Tras 53 años, este paseo sigue siendo el centro neurálgico y económico de nuestra localidad, toda vez que nos recuerda la amistad y hermanamiento con la localidad francesa a la que hace honor su nombre, Fontenay Le-Comte, así como forma parte de los recuerdos de infancia y juventud de muchos crevillentinos y crevillentinas.