Ir al contenido

Actualidad

Els crevillentins ja poden reciclar els seus desaprofitaments orgànics i bioresidus gràcies als nous contenidors orgànics

Els crevillentins ja poden reciclar els seus desaprofitaments orgànics i bioresidus gràcies als nous contenidors orgànics

  • L'Ajuntament de Crevillent ha començat a instal·lar els nous contenidors orgànics, fàcilment recognoscibles pel seu característic color marró, per tot el municipi i continuaran instal·lant-se fins a aconseguir la xifra de 150 unitats

Crevillent (28/09/2022).- Gràcies a la regidoria de Serveis Públics ja s'han començat a instal·lar els denominats quints contenidors marrons, destinats exclusivament a residus orgànics. Progressivament s'aniran instal·lant per tot el municipi i pedanies de Crevillent fins a aconseguir els 150 contenidors. Aquesta mesura implica un canvi en la gestió de residus, ja que en lloc d'anar al desaprofitament, se'ls donarà una segona vida en forma de “compost”.

Així mateix, aquesta mesura està acompanyada d'una campanya de promoció destinada a conscienciar el veïnat de la seua importància, i explicar com fer un bon ús d'aquest nou servei indicant quins elements s’han d’incorporar. Les restes orgàniques engloben: menjar com ara fruita, verdura, carn, peix, corfes d'ou, fruita seca i marisc, però també restes de jardineria, flors, fullaraca, les restes del café, infusions, etc.

La regidora de Serveis Públics, Noemí Candela, ha encoratjat d'aquesta manera als habitants del municipi “Anime els crevillentins i crevillentines a continuar treballant per a millorar l'aspecte del poble. Ara, a més, disposem d'una gran oportunitat per a contribuir a millorar el medi ambient donant una segona vida als nostres desaprofitaments orgànics i bioresidus en forma de “compost”. Amb aquest nou servei contribuïm també a complir amb els objectius de l'Agenda 2030”.

D'altra banda, també s'han instal·lat en diversos punts de l'extraradi, contenidors per a la recollida d'envasos lleugers perquè la ciutadania puga tirar totes les seues deixalles com: botelles, plàstics, etc. que és un servei pioner en el municipi.

Cal recordar a la ciutadania els seus deures i obligacions com són: tirar el fem dins dels horaris establits, de 09.00 a 00.00 h i en els llocs establits, així com netejar les deixalles de les mascotes.

 

Los crevillentinos ya pueden reciclar sus desperdicios orgánicos y bioresiduos gracias a los nuevos contenedores orgánicos

  • El Ayuntamiento de Crevillent ha comenzado a instalar los nuevos contenedores orgánicos, fácilmente reconocibles por su característico color marrón, por todo el municipio y continuarán instalándose hasta alcanzar la cifra de 150 unidades

Crevillent (28/09/2022).- Gracias a la concejalía de Servicios Públicos ya se han empezado a instalar los denominados quintos contendores o contenedores marrones, destinados exclusivamente a residuos orgánicos. Progresivamente se irán instalando por todo el municipio y pedanías de Crevillent hasta alcanzar los 150 contenedores. Esta medida implica un cambio en la gestión de residuos, ya que en lugar de ir al desperdicio, se les dará una segunda vida en forma de “compost”.

Asimismo, esta medida viene acompañada de una campaña de promoción destinada a concienciar al vecindario de su importancia, y explicar cómo hacer un buen uso de este nuevo servicio indicando que elementos se deben incorporar. Los restos orgánicos engloban; comida como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras de huevo, fruta seca y marisco, pero también restos de jardinería, flores, hojarasca, pozos del café, infusiones,  etc.

La concejala de Servicios Públicos, Noemí Candela ha alentado de esta manera a los habitantes del municipio “Animo a los crevillentinos y crevillentinas a seguir trabajando para mejorar el aspecto del pueblo. Ahora además, disponemos de una gran oportunidad para contribuir a mejorar el medio ambiente dando una segunda vida a nuestros desperdicios orgánicos y biorresiduos en forma de “compost”. Con este nuevo servicio contribuimos también a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030”.

Por otro lado, también se han instalado en diversos puntos del extrarradio, contenderos para la recogida de envases ligeros para que la ciudadanía pueda tirar todos sus desechos como: botellas, plásticos, etc. que es un servicio pionero en el municipio.

Cabe recordar a la ciudadanía sus deberes y obligaciones cómo lo son: tirar la basura dentro de los horarios establecidos, de 09:00 a 00:00 h y en los lugares establecidos, así cómo limpiar los desechos de las mascotas.