Ir al contenido

Actualidad

El Fòrum Jove dona la veu a la joventut crevillentina i ompli el poble de propostes

El Fòrum Jove dona la veu a la joventut crevillentina i ompli el poble de propostes

  • Els participants en l’acte van donar la seua opinió sobre diferents temes i van contribuir amb les seues idees a l’elaboració del Pla Jove

Crevillent (06/05/2022).- El Fòrum Jove, una assemblea oberta a tota la joventut crevillentina per a proposar idees i millores per al poble, va convocar a joves que, amb les seues idees, van contribuir a l’elaboració del Pla Jove, un document que servirà a l’Ajuntament de Crevillent per a prendre decisions en favor de la joventut i tot el municipi. Entre les idees que van sorgir hi ha millores en les instal·lacions municipals o jornades de convivència juvenils.

La regidora de Joventut, Ana Vanessa Mas, va participar a l’acte i va escoltar i rebre les propostes dels participants. L’edil va destacar “la necessitat de tenir aquest tipus de converses, d’igual a igual, per a escoltar les i els joves crevillentins, per tal que la seua veu siga escoltada i es tinga en compte a l’hora de prendre decisions, perquè són ells l’element central de la Regidoria de Joventut”.

Al Fòrum Jove es van tractar temàtiques diverses, des de l’oci fins a les qüestions laborals, i els assistents a l’acte van proposar millores en les instal·lacions del Centre Jove, activitats lúdiques i de convivència en espais naturals i també l’organització d’activitats culturals com festivals i concerts en diferents espais del poble. Un altre dels temes tractats al fòrum van ser les qüestions mediambientals, que van posar l’èmfasi en els parcs del terme municipal i en la serra com a senyal d’identitat crevillentina.

Aquesta primera convocatòria del Fòrum Jove serà la primera d’una sèrie de fòrums més que s’aniran organitzant en el futur, per tal que aquesta classe d’assemblees siguen un punt de trobada constant que permeta mantenir un diàleg amb la joventut crevillentina.

El Foro Joven da la voz a la juventud crevillentina y llena el pueblo de propuestas

  • Los participantes en el acto dieron su opinión sobre diferentes temas y contribuyeron con sus ideas a la elaboración del Plan Joven

Crevillent (06/05/2022).- El Foro Joven, una asamblea abierta a toda la juventud crevillentina para proponer ideas y mejoras para el pueblo, convocó a jóvenes que, con sus ideas, contribuyeron a la elaboración del Plan Joven, un documento que servirá en el Ayuntamiento de Crevillent para tomar decisiones en favor de la juventud y todo el municipio. Entre las ideas que surgieron, mejoras en las instalaciones municipales o jornadas de convivencia juveniles.

La concejala de Juventud, Ana Vanessa Mas, participó en el acto y escuchó y recibió las propuestas de los participantes. La edil destacó “la necesidad de tener este tipo de conversaciones, de igual a igual, para escuchar a las y los jóvenes crevillentinos, para que su voz sea escuchada y se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque son ellos el elemento central de la Concejalía de Juventud”.

En el Foro Joven se trataron temáticas diversas, desde el ocio hasta las cuestiones laborales, y los asistentes al acto propusieron mejoras en las instalaciones del Centre Jove, actividades lúdicas y de convivencia en espacios naturales y también la organización de actividades culturales como festivales y conciertos en diferentes espacios del pueblo. Otro de los temas tratados en el foro fue las cuestiones medioambientales, poniendo el énfasis en los parques del término municipal y en la sierra como señal de identidad crevillentina.

Esta primera convocatoria del Foro Joven será la primera de una serie de foros más que se irán organizando en el futuro, para que esta clase de asambleas sean un punto de encuentro constante que permita mantener un diálogo con la juventud crevillentina.