Ir al contenido

Actualidad

Crevillent rep quasi 13,8 milions d'euros de la Generalitat entre 2015 i 2022

Crevillent rep quasi 13,8 milions d'euros de la Generalitat entre 2015 i 2022

  • La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, sectors Productius, Comerç i Consum, Empar Martínez, va visitar divendres passat l'empresa crevillentina Comercial de Látex y Visco S.L., la qual lidera el rànquing d'ajudes empresarials a la zona i és el primer productor europeu de coixins viscoelàstics i exporta a països com el Canadà i França

Crevillent (05/09/2022).- La Generalitat Valenciana ha destinat prop de 119 milions d'euros, (en concret 118.899.000 euros) a ajudes i subvencions per a la comarca del Baix Vinalopó. En el període comprés entre 2015 i 2021, les ajudes es van destinar a diferents instruments de suport empresarial d'organismes com les Direccions Generals d'Indústria, Energia i Mines, Comerç, Artesania i Consum, Internacionalització, Emprenedoria i Cooperativisme, Economia Sostenible, Treball i Benestar i Seguretat Laboral. Així mateix, també es va destinar a organismes com a Labora i Ivace.

Al municipi de Crevillent aquestes ajudes van superar els 13,8 milions d'euros, amb una xifra exacta de 13.832.356 euros.

Quant a les ajudes INPIME (ajudes en matèria d’industrialització per a inversions de pimes industrials, que s’emmarca en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana per a l'exercici 2022), es van destinar a la comarca del Baix Vinalopó més de 2,6 milions d'euros (2.626.433,62 euros) dels quals quasi 560.000 euros van ser per a empreses del municipi de Crevillent, en concret 559.441,69€.

La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, Empar Martínez, ha recorregut aquest divendres la comarca i ha visitat una de les empreses líder en el rànquing d'ajudes empresarials de la zona. Es tracta de Comercial de Látex y Visco S.L., integrada en el grup empresarial Adetex Foam Group, que aglutina 3 empreses. El grup compta amb una plantilla de 80 empleats i va facturar més de 16,1 milions d'euros (16.177.823€) durant l'exercici 2021.

L'empresa crevillentina Comercial de Látex y Visco S.L., és actualment el primer productor europeu de coixins viscoelàstics i exporta a països com el Canadà i França, entre altres. En 2021, la companyia va facturar 11,1 milions d'euros (11.101.188,44€) i el 80% de la facturació es va registrar en vendes nacionals.

Comercial de Látex y Visco S.L. dona ocupació a prop de 30 persones i produeix més d’1,5 milions de coixins a l'any; 125.000 unitats al mes. En 2021, la Generalitat Valenciana va concedir ajudes per valor de 107.354,22 euros a aquesta empresa. Aquestes ajudes han garantit la continuitat de l'activitat comercial de l'empresa i li han permés adquirir maquinària per a millorar el procés de producció dedicat a la fabricació del nucli dels coixins i maquinària per a modernitzar el procés de tall de l'espuma de farciment. La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Empar Martínez, ha destacat que “el compromís de la Generalitat amb la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana és ferma” i ha assenyalat que “l'aposta per la productivitat i la sostenibilitat del nostre teixit empresarial marcarà la nova etapa de gestió en la qual ja treballa el Govern del Botànic”.

Crevillent recibe casi 13,8 millones de euros de la Generalitat entre 2015 y 2022

  • La secretaria autonómica de Economía Sostenible, sectores Productivos, Comercio y Consumo, Empar Martínez, visitó el pasado viernes la empresa crevillentina Comercial de Látex y Visco S.L., la cual lidera el ranking de ayudas empresariales en la zona siendo el primer productor europeo de almohadas viscoelásticas y exportando a países como Canadá y Francia

Crevillent (05/09/2022).- La Generalitat Valenciana ha destinado cerca de 119 millones de euros, (en concreto 118.899.000 euros) a ayudas y subvenciones para la comarca del Baix Vinalopó. En el período comprendido entre 2015 y 2021, las ayudas se destinaron a distintos instrumentos de apoyo empresarial de organismos como las Direcciones Generales de Industria, Energía y Minas, Comercio, Artesanía y Consumo, Internacionalización, Emprendimiento y Cooperativismo, Economía Sostenible, Trabajo y Bienestar y Seguridad Laboral. Así mismo, también se destinó a organismos como Labora e Ivace.

En el municipio de Crevillent dichas ayudas superaron los 13,8 millones de euros, siendo la cifra exacta 13.832.356 euros.

En cuanto a las ayudas INPYME (ayudas en materia de industrialización para inversiones de pymes industriales, que se enmarca en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana para el ejercicio 2022), se destinaron a la comarca del Baix Vinalopó más de 2,6 millones de euros (2.626.433,62 euros) de los que casi 560.000 euros fueron para empresas del municipio de Crevillent, en concreto 559.441,69€.

La secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Empar Martínez, ha recorrido este viernes la comarca y ha visitado una de las empresas líder en el ranking de ayudas empresariales de la zona. Se trata de Comercial de Látex y Visco S.L., integrada en el grupo empresarial Adetex Foam Group, que aglutina 3 empresas. El grupo cuenta con una plantilla de 80 empleados y facturó más de 16,1 millones de euros (16.177.823€) durante el ejercicio 2021.

La empresa crevillentina Comercial de Látex y Visco S.L., es actualmente el primer productor europeo de almohadas viscoelásticas y exporta a países como Canadá y Francia, entre otros. En 2021, la compañía facturó 11,1 millones de euros (11.101.188,44€) y el 80% de la facturación se registró en ventas nacionales.

Comercial de Látex y Visco S.L. da empleo a cerca de 30 personas y produce más de 1,5 millones de almohadas al año; 125.000 unidades al mes.En 2021, la Generalitat Valenciana concedió ayudas por valor de 107.354,22 euros a esta empresa. Estas ayudas han garantizado la comtinuidad de la actividad comercial de la empresa y le han permitido adquirir maquinaria para mejorar el proceso de producción dedicado a la fabricación del núcleo de las almohadas y maquinaria para modernizar el proceso de corte de la espuma de relleno. La secreataria autonómica de Economía Sostenible, Empar Martínez, ha destacado que “el compromiso de la Generalitat con la competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana es firme” y ha señalado que “la apuesta por la productividad y la sostenibilidad de nuestro tejido empresarial va a marcar la nueva eetapa de gestión en la que ya trabaja el Gobierno del Botànic”.