Ir al contenido

Actualidad

Crevillent celebra la Setmana de la Cultura Gitana per a aconseguir un municipi més igualitari i inclusiu

Crevillent celebra la Setmana de la Cultura Gitana per a aconseguir un municipi més igualitari i inclusiu

  • El Centre Jove de Crevillent acull aquesta setmana una sèrie d'esdeveniments enfocats a mostrar la història i cultura del poble gitano en el municipi, a més, es donarà a conéixer la nova associació Sinamos Rom

Crevillent (16/01/2022).- Des del dilluns 16 de gener, fins al dia 20 del mateix mes, es realitzaran diverses activitats sobre el poble gitano en el Centre Jove. Cal destacar que, amb la Setmana de la Cultura Gitana de Crevillent, s'inicia el pla d'actuació per al 2023.

Seguint les directrius de l'Estratègia Valenciana per la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano, des de juliol de 2021 la Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament humà, ve elaborant un intens treball d'intervenció social des d'un enfocament comunitari amb la població gitana de Crevillent.

La regidora de l’àrea, Montserrat Pineda Martinez, ha indicat que “aquests treballs permeten afermar la col·laboració entre l'administració i el col·lectiu gitano. Fruit d'això, s'han desenvolupat diverses actuacions en diferents àmbits com l'educatiu, el laboral o el formatiu, destinades a millorar la igualtat d'oportunitats i la inclusió de la població gitana en la localitat”.

El dilluns 16 de gener, a les 18:00 h. en el Centre Jove, es donarà a conéixer oficialment la nova associació Sinamos Rom i es presentarà i inaugurarà l'exposició "Història i Cultura Gitana" de l'Associació d'Ensenyants amb Gitanos (AECGIT).

L'Ajuntament de Crevillent, a través de la Regidoria de Drets Socials i Desenvolupament humà, que recentment ha adquirit aquesta “monumental” exposició, pretén iniciar un projecte de col·laboració amb els centres educatius i altres administracions i entitats del municipi. L'objectiu és incidir en el coneixement, la divulgació i sensibilització la cultura i la història del poble gitano. Per a l'ocasió, es comptarà amb la presència de Ricardo Borrull, històric activista i docent gitano membre fundador AECGIT i Xavier LLUCH, membre de AECGIT, durant molts anys director en un centre educatiu i formador del professorat per al tractament de la diversitat cultural (especialment de la comunitat gitana).

Finalment, el divendres 20 de gener a les 18.00 h., en la sala d'actes de Centre Jove de Crevillent, es projectarà el documental creat per la Càtedra de Cultura Gitana de la Universitat d'Alacant (UA), “Referents, l'efecte multiplicador”. Aquest projecte naix de la necessitat d'escoltar la veu d'estudiants del poble gitano que han cursat o estan cursant els seus estudis en la universitat. A més, es comptarà amb la presència de Clarisa Ramos, Doctora en Benestar Social i Desigualtats i directora de la Càtedra.

 

Crevillent celebra la Semana de la Cultura Gitana para lograr un municipio más igualitario e inclusivo

  • El Centre Jove de Crevillent acoge esta semana una serie de eventos enfocados a mostrar la historia y cultura del pueblo gitano en el municipio, además, se dará a conocer la nueva asociación Sinamos Rom

Crevillent (16/01/2022).- Desde el lunes 16 de enero, hasta el día 20 del mismo mes, se realizarán diversas actividades sobre el pueblo gitano en el Centre Jove. Hay que destacar que, con la Semana de la Cultura Gitana de Crevillent, se inicia el plan de actuación para el 2023.

Siguiendo las directrices de la Estrategia Valenciana por la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano, desde julio de 2021 la Concejalía de Derechos Sociales y Desarrollo humano, viene elaborando un intenso trabajo de intervención social desde un enfoque comunitario con la población gitana de Crevillent.

La concejala del área, Montserrat Pineda Martínez, ha indicado que “estos trabajos permiten afianzar la colaboración entre la administración y el colectivo gitano. Fruto de ello, se han desarrollado diversas actuaciones en distintos ámbitos como el educativo, el laboral o el formativo, destinadas a mejorar la igualdad de oportunidades y la inclusión de la población gitana en la localidad”.

El lunes 16 de enero, a las 18:00 h. en el Centre Jove, se dará a conocer oficialmente la nueva asociación Sinamos Rom y se presentará e inaugurará la exposición "Historia y Cultura Gitana" de la Asociación de Enseñantes con Gitanos (AECGIT).

El Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y Desarrollo humano, que recientemente ha adquirido esta “monumental” exposición, pretende iniciar un proyecto de colaboración con los centros educativos y otras administraciones y entidades del municipio. El objetivo es incidir en el conocimiento, la divulgación y sensibilización la cultura y la historia del pueblo gitano. Para la ocasión, se contará con la presencia de Ricardo Borrull, histórico activista y docente gitano miembro fundador AECGIT y Xavier LLuch, miembro de AECGIT, durante muchos años director en un centro educativo y formador del profesorado para el tratamiento de la diversidad cultural (en especial de la comunidad gitana).

Por último, el viernes 20 de enero a las 18:00 h., en el salón de actos de Centre Jove de Crevillent, se proyectará el documental creado por la Cátedra de Cultura Gitana de la Universitat d’Alacant (UA), “Referentes, el efecto multiplicador”. Este  proyecto nace de la necesidad de escuchar la voz de estudiantes del pueblo gitano que han cursado o están cursando sus estudios en la universidad. Además, se contará con la presencia de Clarisa Ramos, Doctora en Bienestar Social y Desigualdades y directora de la Cátedra.