Ir al contenido

Actualidad

Crevillent aprovarà una nova ordenança de convivència amb un marcat caràcter progressista

Crevillent aprovarà una nova ordenança de convivència amb un marcat caràcter progressista

  • El regidor de Protecció Ciutadana ha presentat en la comissió de Govern Interior la nova ordenança de convivència que vindrà acompanyada d'altres dos, en aquest cas sobre menors i una altra per a regular els expositors dels comerços en la via pública

Crevillent (01/04/2022).- Crevillent comptarà a partir de 2022 amb una nova ordenança de convivència ciutadana, que renova l'actual que datava de 2006. Aquesta nova ordenança s'aplicarà a través del model que ofereix SUMA als ajuntaments i que recull la majoria de sancions aplicables per les competències municipals. Cal recordar que aquest tipus d'ordenances són complementàries a les sancions i als delictes que ja preveu la llei estatal de Seguretat Ciutadana.

En eixe sentit, per part de la regidoria s'ha transmés que els seus tràmits seran més àgils que els actuals, cosa que permetrà poder gestionar per part del departament municipal dos noves ordenances que fins ara no existien i que ja s'estan preparant. La primera, referent a commutar les sancions a menors per treballs socials si s'integren en el circuit de la unitat municipal de prevenció contra les addiccions. "Fins ara són els tutors legals els que estan obligats a pagar les multes, però d'aquesta manera podem obrir una via que intervinga vertaderament en el menor per infraccions que solen ser de consum d'alcohol en la via pública". La segona, fa referència a la disposició dels elements en els comerços com els aparadors i l'ocupació que a vegades es fa de la via pública, per tal que tots guarden les mateixes normes i característiques.

En el que es refereix a la nova ordenança de convivència que s'ha presentat, l'Ajuntament té la potestat de modificar la quantia de les sancions. A continuació, el regidor, Josep Candela, ha explicat quines són les que baixen i quines són les infraccions que s'incrementen. Entre les que apugen es troben les corresponents a la neteja, el benestar animal i la protecció de col•lectius amb vulnerabilitat. Per exemple, tirar residus en solars (1.000 euros), no recollir les deposicions de les mascotes en la via pública (750 euros, el màxim per a eixe tram), l'abandonament d'animals que implique posar-los en perill (600 euros), els delictes d'odi que atempten contra la dignitat per motius de sexe, origen, etc (600 euros, 1.000 euros quan siga contra gent gran o menors) o el foment de les apostes il·legals (1.500 euros).

Per contra, hi ha altres aspectes que amb la seua modificació es deixa l'import sense efecte o en la mínima expressió. Es tracta de les sancions que tenen a veure amb la mendicitat, músics de carrer o persones sense sostre. En paraules del regidor, "això no vol dir que no s'intervinga per part de la Policia i seran sancionables aquelles que impliquen perill, amenaça o es faça ús de menors. Però voler sancionar com acaba de fer l'Ajuntament d'Alacant a persones sense recursos o sense llar és pur màrqueting d'extrema dreta. Tant per com d’inútil representa multar algú sense recursos o sense casa, com perquè no soluciona res. És per això que si s'actua serà com s'ha fet fins ara a través de buscar solucions a cada cas particular amb el departament de Benestar Social. Ja està bé de criminalitzar la pobresa amb ordenances de la vergonya que no són més que pura propaganda" ha manifestat Candela Muñoz.

En els pròxims dies es podrà consultar l'esborrany d'aquesta ordenança a través del web i el tauló d'anuncis de l'Ajuntament de Crevillent i passarà al període d'exposició pública en què tant l'oposició com qualsevol ciutadà podrà al·legar de manera participativa sobre aquesta modificació i, finalment, entrar en vigència.

 

Crevillent aprobará una nueva ordenanza de convivencia con un marcado carácter progresista

El concejal de Protección Ciudadana ha presentado en la comisión de Gobierno Interior la nueva ordenanza de convivencia que vendrá acompañada de otras dos, en este caso sobre menores y otra para regular los expositores de los comercios en la vía pública

Crevillent (01/04/2022).- Crevillent contará a partir de 2022 con una nueva ordenanza de convivencia ciudadana, renovando la actual que databa de 2006. Esta nueva ordenanza se aplicará a través del modelo que SUMA ofrece a los ayuntamientos y que recoge la mayoría de sanciones aplicables por las competencias municipales. Cabe recordar que este tipo de ordenanzas son complementarias a las sanciones y delitos que ya prevé la ley estatal de Seguridad Ciudadana.

En ese sentido, por parte de la concejalía se ha transmitido que los trámites serán más ágiles que con la actual, lo que permitirá poder gestionar por parte del departamento municipal dos nuevas ordenanzas que hasta ahora no existían y que ya se están gestando. La primera, en lo referente a conmutar las sanciones a menores por trabajos sociales si se integran en el circuito de la unidad municipal de prevención contra las adicciones. "Hasta ahora son los tutores legales quienes están obligados a pagar estas multas, pero de esta forma podemos abrir una vía que intervenga verdaderamente en el menor por infracciones que suelen ser de consumo de alcohol en la vía pública". La segunda, hace referencia a la disposición de los elementos en los comercios como los escaparates y el empleo que a veces se hace de la vía pública, para que todos guarden las mismas normas y características.

En lo referente a la nueva ordenanza de convivencia que se ha presentado, el Ayuntamiento tiene la potestad de modificar la cuantía de las sanciones. A continuación, el concejal, Josep Candela, ha explicado cuáles son las que descienden y cuáles son las infracciones que se incrementan. Entre las que suben se encuentran las correspondientes a la limpieza, bienestar animal y protección de colectivos con vulnerabilidad. Por ejemplo, echar residuos en solares (1.000 euros), no recoger las deposiciones de las mascotas en la vía pública (750 euros, el máximo para ese tramo), el abandono de animales que implique ponerlos en peligro (600 euros), los delitos de odio que atenten contra la dignidad por motivos de sexo, origen, etc (600 euros, 1.000 euros cuando sea contra personas mayores o menores) o el fomento de las apuestas ilegales (1.500 euros).

Por el contrario, existen otros aspectos que con su modificación se deja el importe sin efecto o en la mínima expresión. Se trata de las sanciones que tienen que ver con la mendicidad, músicos callejeros o personas sin techo. En palabras del concejal, "esto no quiere decir que no se intervenga por parte de la Policía y serán sancionables aquellas que impliquen peligro, amenaza o se haga uso de menores. Pero querer sancionar como acaba de hacer el Ayuntamiento de Alicante a personas sin recursos o sin hogar es puro marketing de extrema derecha, tanto por lo inútil que representa multar a alguien sin recursos o sin casa, como porque no soluciona nada, por lo que si se actúa será como se ha hecho hasta ahora a través de buscar soluciones en cada caso particular con el departamento de Bienestar Social. Ya está bien de criminalizar la pobreza con ordenanzas de la vergüenza que no son más que pura propaganda" ha manifestado Candela Muñoz.

En los próximos días se podrá consultar el borrador de esta ordenanza a través de la web y el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Crevillent y pasará al período de exposición pública donde tanto la oposición como cualquier ciudadano podrá legar de forma participativa sobre esta modificación y finalmente entrar en vigencia.