Ir al contenido

Actualidad

Crevillent aconsegueix una subvenció de la Conselleria d'Educació per a activitats extraescolars

Crevillent aconsegueix una subvenció de la Conselleria d'Educació per a activitats extraescolars

  • Els 43.000 euros obtinguts es destinaran a la realització d'activitats de suport educatiu i conscienciació mediambiental dirigides a l'alumnat d'entre 6 i 16 anys durant el curs escolar 2021-2022

Crevillent (11/01/2022).- L'Ajuntament de Crevillent ha obtingut una subvenció de 43.000 € de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives, dirigides a la població escolar durant el curs escolar 2021-2022.

El regidor d'Educació, Jesús Ruiz, ha indicat que aquesta ajuda es destinarà a la contractació de dotze professors i professores que organitzaran i impartiran activitats de reforç i suport educatiu fora de l'àmbit no reglat, la qual cosa permet a l'alumnat desenvolupar habilitats, destreses i actituds que enriquisquen el seu coneixement i curiositat en matèries d'interés.

Es realitzaran també activitats de conscienciació dels valors mediambientals amb excursions al Centre d'Educació Medi Ambiental “Els Molins” (CEMA) de la Fundación Mediterráneo, situat a la serra de Crevillent, i al Parc Natural del Fondo.

Segons ha explicat l'edil, totes les activitats es desenvoluparan per a l'alumnat d'entre 6 i 16 anys en horari de 15 a 17 hores dins dels centres educatius de Crevillent, excepte les que es desenvoluparan al CEMA i El Fondo. “Enguany, com a novetat, s'ha inclòs el suport escolar dins de les activitats extraescolars per a fomentar la disminució de la bretxa social que la situació de pandèmia ha agreujat en determinats sectors socials”.

 

Crevillent logra una subvención de la Conselleria de Educación para actividades extraescolares

  • Los 43.000 euros obtenidos se destinarán a la realización de actividades de apoyo educativo y concienciación medioambiental dirigidas al alumnado de entre 6 y 16 años durante el curso escolar 2021-2022

Crevillent (11/01/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent ha obtenido una subvención de 43.000 € de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, a través de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades extraescolares, complementarias, culturales y deportivas, dirigidas a la población escolar durante el curso escolar 2021-2022.

El concejal de Educación, Jesús Ruiz, ha indicado que esta ayuda se destinará a la contratación de doce profesores y profesoras que organizarán e impartirán actividades de refuerzo y apoyo educativo fuera del ámbito no reglado, permitiéndole al alumnado desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que enriquezcan su conocimiento y curiosidad en materias de interés.

Se realizarán también actividades de concienciación de los valores medioambientales con excursiones al Centro Educativo de Medio Ambiente “ Los Molinos” (CEMA) de la Fundación Mediterráneo, situado en la sierra de Crevillent, y al Parque Natural de El Hondo.

Según ha explicado el edil, todas las actividades se desarrollarán para el alumnado de entre 6 y 16 años en horario de 15 a 17 horas dentro de los centros educativos de Crevillent, excepto las que se desarrollarán en el CEMA y El Hondo. “Este año, como novedad, se ha incluido el apoyo escolar dentro de las actividades extraescolares, fomentando la disminución de la brecha social que la situación de pandemia ha agravado en determinados sectores sociales”.