Ir al contenido

Actualidad

Crevillent aconsegueix dos noves subvencions de la Generalitat per a la contractació de 17 persones desocupades

Crevillent aconsegueix dos noves subvencions de la Generalitat per a la contractació de 17 persones desocupades

 • L'Ajuntament rebrà 323.889,56 € euros a través dels programes EMPUJU I EXPLUSS 2022 del LABORA per a contractar 17 persones desocupades menors i majors de 30 anys durant 1 any

Crevillent (23/06/2022).- L'Ajuntament de Crevillent aconsegueix un altre any més dues subvencions dels programes d'ocupació Empuju i Expluss 2022, tots dos enfocats a la contractació de persones desocupades menors i majors de 30 anys, que s'incorporaran a la plantilla del Consistori durant un període d'1 any a jornada completa.

La Regidoria d'Economia Sostenible informa que la subvenció aconseguida per l'Ajuntament de Crevillent ascendeix a un total de 323.889,56 €: 108.911,97 € dins del programa EMPUJU 2022 i 214.977,59 € provinents del programa EXPLUSS 2022.

Gràcies a aquestes subvencions, a través de l'Agència de Desenvolupament Local es podrà contractar 17 persones desocupades per a la realització de tasques d'administració, obres i serveis.

Els llocs oferits dins del programa EMPUJU, per a menys de 30 anys, són els següents:

 • 4 Auxiliar Administratiu

 • 1 Graduat en Turisme

 • 1 Peó Pintor

Els llocs oferits dins del programa EXPLUSS, per a majors de 30 anys, són els següents:

 • 1 Conserge per al parc de muntanya

 • 2 Peons de Neteja

 • 1 Oficial de Neteja

 • 1 Oficial Pintor

 • 1 Oficial d'obres

 • 1 Peó d'obres

 • 2 Tècnics d'Atenció Sociosanitària

 • 1 TASOC

 • 1 Periodista

La regidora de l’àrea, Estefanía Salinas Peral, indica que “des de la regidoria d'Economia Sostenible es continua treballant per a aconseguir totes aquelles subvencions que continuen eixint i donar una oportunitat de treball a persones desocupades de Crevillent. Cal recordar que l'any passat l'Ajuntament va contractar prop d’un centenar de persones, gràcies a aquests programes i als diferents tallers d'ocupació que es van sol·licitar i que a dia de hui encara s'estan executant amb un any de duració a jornada completa, igual que l’EMPUJU i l’EXPLUSS que hem aconseguit enguany. També s’ha d’indicar que tenim diversos tallers més sol·licitats i estem a l'espera de la confirmació oficial de la seua adjudicació”.

Per a accedir a aquests llocs de treball, les persones han d'estar inscrites en el LABORA com a demandants de treball de cadascun dels llocs oferits. És el propi Servei Valencià d'Ocupació i Formació LABORA qui s'encarrega de realitzar la selecció dels possibles candidats, per la qual cosa és aconsellable que qualsevol persona interessada en aquests llocs de treball es pose en contacte amb aquest organisme per a actualitzar les seues demandes d'ocupació, currículum i qualsevol informació que puga ser interessant a l'hora d'aparéixer en les llistes de possibles candidats.

 

Crevillent consigue dos nuevas subvenciones de la Generalitat para la contratación de 17 personas desempleadas

 • El Ayuntamiento recibirá 323.889,56 € euros a través de los programas EMPUJU Y EXPLUSS 2022 del LABORA para contratar a 17 personas desempleadas menores y mayores de 30 años durante 1año

Crevillent (23/06/2022).- El Ayuntamiento de Crevillent consigue otro año más dos subvenciones de los programas de empleo Empuju y Expluss 2022, ambos enfocados a la contratación de personas desempleadas menores y mayores de 30 años, que se incorporarán a la plantilla del Consistorio durante un período de 1 año a jornada completa.

La Concejalía de Economía Sostenible informa que la subvención lograda por el Ayuntamiento de Crevillent asciende a un total de 323.889,56 €: 108.911,97 € dentro del programa EMPUJU 2022 y 214.977,59 € provenientes del programa EXPLUSS 2022.

Gracias a estas subvenciones, a través de la Agencia de Desarrollo Local se podrá contratar a 17 personas desempleadas para la realización de tareas de administración, obras y servicios.

Los puestos ofertados dentro del programa EMPUJU, para menos de 30 años, son los siguientes:

 • 4 Auxiliar Administrativo

 • 1 Graduado en Turismo

 • 1 Peón Pintor

Los puestos ofertados dentro del programa EXPLUSS, para mayores de 30 años, son los siguientes:

 • 1 Conserje para el parque de montaña

 • 2 Peones de Limpieza

 • 1 Oficial de Limpieza

 • 1 Oficial Pintor

 • 1 Oficial de obras

 • 1 Peón de obras

 • 2 Técnicos de Atención Sociosanitaria

 • 1 TASOC

 • 1 Periodista

La concejala del área, Estefanía Salinas Peral, indica que “desde la concejalía de Economía Sostenible se sigue trabajando para conseguir cuantas subvenciones sigan saliendo y dar una oportunidad de trabajo a personas desempleadas de Crevillent. Recordar que el año pasado el Ayuntamiento contrató a cerca del centenar de personas, gracias a estos programas y a los diferentes talleres de empleo que se solicitaron y que a día de hoy aún se están ejecutando con un año de duración a jornada completa, al igual que el EMPUJU y el EXPLUSS que hemos conseguido este año. También indicar que tenemos varios talleres más solicitados y estamos a la espera de la confirmación oficial de su adjudicación”.

Para acceder a estos puestos de trabajo, las personas deben estar inscritas en el LABORA como demandantes de empleo de cada uno de los puestos ofertados. Es el propio Servicio Valenciano de Empleo y Formación LABORA quien se encarga de realizar la selección de los posibles candidatos, por lo que es aconsejable que cualquier persona interesada en estos puestos de trabajo se ponga en contacto con este organismo para actualizar sus demandas de empleo, currículum y cualquier información que pueda ser interesante a la hora de aparecer en las listas de posibles candidatos. empuju2022