Ir al contenido

Actualidad

Arranca la campanya de les UPCCAs de la Comunitat Valenciana pel Dia Mundial Sense Alcohol celebrat el 15 de novembre

Arranca la campanya de les UPCCAs de la Comunitat Valenciana pel Dia Mundial Sense Alcohol celebrat el 15 de novembre

  • Hui se celebra el Dia Mundial sense Alcohol, establit per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), amb l'objectiu de conscienciar a la població sobre els danys que ocasiona el consum d'alcohol, per això la UPCCA de l'Ajuntament de Crevillent dona inici a la seua campanya

Crevillent (15/11/2022).- La xarxa de UPCCAs posa en marxa hui la campanya en contra del consum de begudes alcohòliques. Ella se centra especialment en els joves i té en compte no deixar de costat la perspectiva de gènere. El consum d'alcohol des d'una edat primerenca és una pràctica social permesa i fins i tot exigida en uns certs cercles d'iniciació social. Cal responsabilitzar a les famílies de la importància d'educar a casa, de sensibilitzar-los perquè els ensenyen els perills associats al seu consum.

La UPCCA de l'Ajuntament de Crevillent complementa aquesta campanya amb l'organització d'un recital de rap amb una de les artistes alacantines mes capdavantera, Yaike. El concert tindrà lloc el divendres 18 de novembre en la plaça de la comunitat valenciana a partir de les 19.00 h.

D'acord amb l'última enquesta de ESTUDES , existeix un consum rellevant de begudes alcohòliques malgrat estar prohibida la venda a menors. Així, 7 de cada 10 estudiants d'entre 14 i 18 anys diu haver begut en l'últim any. A més, 5 de cada 10 en l'últim mes, la qual cosa suposa un xifra pròxima al milió de joves.

A Espanya els joves no perceben risc en l'ús d'alcohol, sent considerat el seu consum poc perillós en comparació amb altres substàncies. L'evidència científica ens indica que quan baixa la percepció del risc, augmenta la tolerància cap al seu consum i facilitat d'accés, per tant, les prevalences de consum es disparen.

Per tot l'anteriorment citat, és imprescindible fer campanyes dirigides a la joventut per a posar fre a les conseqüències que l'abús de l'alcohol està tenint en la societat.

 

Arranca la campaña de las UPCCAs de la Comunidad Valenciana por el Día Mundial Sin Alcohol celebrado el 15 de noviembre

  • Hoy se celebra el Día Mundial sin Alcohol, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de concienciar a la población acerca de los daños que ocasiona el consumo de alcohol, por ello la UPCCA del Ayuntamiento de Crevillent da inicio a su campaña

Crevillent (15/11/2022).- La red de UPCCAs pone en marcha hoy la campaña en contra del consumo de bebidas alcohólicas. Ella se centra especialmente en los jóvenes y tiene en cuenta no dejar de lado la perspectiva de género. El consumo de alcohol desde una edad temprana es una práctica social permitida e incluso exigida en ciertos círculos de iniciación social. Hay que responsabilizar a las familias de la importancia de educar en casa, de sensibilizarles para que les enseñen los peligros asociados a su consumo.

La UPCCA del Ayuntamiento de Crevillent complementa esta campaña con la organización de un recital de rap con una de las artistas alicantinas mas puntera, Yaike. El concierto tendrá lugar el viernes 18 de noviembre en la plaza de la comunidad valenciana a partir de las 19.00 h.

De acuerdo con la última encuesta de ESTUDES , existe un consumo relevante de bebidas alcohólicas a pesar de estar prohibida la venta a menores. Así, 7 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 años dice haber bebido en el último año. Además, 5 de cada 10 en el último mes, lo que supone un cifra cercana al millón de jóvenes.

En España los jóvenes no perciben riesgo en el uso de alcohol, siendo considerado su consumo poco peligroso en comparación con otras sustancias. La evidencia científica nos indica que cuando baja la percepción del riesgo, aumenta la tolerancia hacia su consumo y facilidad de acceso, por tanto, las prevalencias de consumo se disparan.

Por todo lo anteriormente citado, es imprescindible hacer campañas dirigidas a la juventud para poner freno a las consecuencias que el abuso del alcohol está teniendo en la sociedad.