Ir al contenido

Actualidad

Adjudicadas las obras del circuito de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol Juanfran Torres

Adjudicadas las obras del circuito de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol Juanfran Torres

  • La Junta de Govern Local aprova també el programa de Teleassistència Domiciliària per a facilitar l'ajuda necessària a les persones majors de 65 anys, davant emergències o situacions d'aïllament, soledat o inseguretat, a través de la instal·lació d'un terminal en l'habitatge

Crevillent (23/04/2021).- La Junta de Govern Local ha donat el vistiplau hui a l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció d'un circuit d'entrenament a la Ciutat de Futbol Juanfran Torres. Finalment, d'entre les 25 empreses presentades, l'encarregada de la seua execució serà Talleres y Conducciones Juanito, S.L, per un import total de 77.083 € (IVA inclòs).

S'ha aprovat també el servei de Teleassistència Domiciliària, dirigit a majors de 65 anys, que consisteix en la instal·lació d'un terminal en l'habitatge de la persona connectat mitjançant la línia telefònica o mòbil a una central receptora amb la qual es comunica, activant un polsador, en cas d'emergència a casa, situacions d'aïllament, soledat o inseguretat.

En l'àrea de Cultura, l'Ajuntament ha acordat presentar-se a la convocatòria de Subvencions “Campanya Orquestres i Ensembles Simfònics, Dolçaina i tabal, plectre i pua i corals”, de la Diputació d'Alacant, per a la realització del concert “Dies de cinema. Un viatge per les millors Bandes Sonores” a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Villena, el dia 31 de juliol de 2021 a l'Auditori Municipal, per a això se sol·licita un import de 4.500 €.

Mentre que des de Joventut es presentarà la sol·licitud a les subvencions de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), unes ajudes que tenen com a objecte el desenvolupament d'activitats dirigides als joves per part de les entitats locals.

D'altra banda, s'ha validat iniciar un nou procediment d'adjudicació per al subministrament d'un vehicle grua a la Policia Local de Crevillent, per procediment obert simplificat i amb un import de licitació de 65.000 euros, en declarar-se desert el procés anterior.

 

Adjudicadas las obras del circuito de entrenamiento de la Ciudad del Fútbol Juanfran Torres

  • La Junta de Gobierno Local aprueba también el programa de Teleasistencia Domiciliaria para facilitar la ayuda necesaria a las personas mayores de 65 años, ante emergencias o situaciones de aislamiento, soledad o inseguridad, a través de la instalación de un terminal en la vivienda

Crevillent (23/04/2021).- La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno hoy a la adjudicación del contrato de obras para la construcción de un circuito de entrenamiento en la Ciudad de Fútbol Juanfran Torres. Finalmente, de entre las 25 empresas presentadas, la encargada de su ejecución será Talleres y Conducciones Juanito, S.L, por un importe total de 77.083 € (IVA incluido).

Se ha aprobado también el servicio de Teleasistencia Domiciliaria, dirigido a mayores de 65 años, que consiste en la instalación de un terminal en la vivienda de la persona conectado mediante la línea telefónica o móvil a una central receptora con la que se comunica, activando un pulsador, en caso de emergencia en casa, situaciones de aislamiento, soledad o inseguridad.

En el área de Cultura, el Ayuntamiento ha acordado presentarse a la convocatoria de Subvenciones “Campaña Orquestas y Ensembles Sinfónicos, Dolçaina i tabal, plectro i pua y corales”, de la Diputación de Alicante, para la realización del concierto “Días de cine. Un viaje por las mejores Bandas Sonoras” a cargo de la Orquesta Sinfónica de Villena, el día 31 de julio de 2021 en el Auditorio Municipal, para lo cual se solicita un importe de 4.500 €.

Mientras que desde Juventud se va a presentar la solicitud a las subvenciones del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), unas ayudas que tienen como objeto el desarrollo de actividades dirigidas a los jóvenes por parte de las entidades locales.

Por otra parte, se ha validado iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación para el suministro de un vehículo grúa a la Policía Local de Crevillent, por procedimiento abierto simplificado y con un importe de licitación de 65.000 euros, al declararse desierto el proceso anterior.