Ir al contenido

Actualidad

Els complexos esportius comptaran amb una ambulància

Els complexos esportius comptaran amb una ambulància

Crevillent (11/09/2019).- El passat mes de juliol es va firmar per part del regidor d’esports, Marcelino Giménez, i de l’empresa Vitalia el contracte per a la prestació de T.E.S. (tècnic en emergències sanitàries) per a les instal·lacions esportives. Des d’eixe moment i durant el mes d’agost es va començar a treballar per tal de millorar el contracte. L’objectiu per part del regidor era clar: que una ambulància tinguera presència durant la prestació del servei en lloc d’un utilitari, que només serviria per a traslladar al tècnic d’una instal·lació a una altra, com especificava en un primer moment el contracte.

Després de les gestions pertinents, l’empresa va explicar com es podia realitzar aquesta millora i finalment es va aconseguir pel mateix preu total la incorporació d’una ambulància TNA amb material de primers auxilis i un desfibrilador. Prestarà servei de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores i dissabtes i diumenges de 9:00 a 21:00 hores. Aquesta, tindrà la seua base al camp de futbol Enrique Miralles, però es desplaçarà a tots els complexos esportius municipals (Pavelló Félix Candela, Pavelló dels Abrets i Ciutat Esportiva Juanfran Torres).

Giménez destaca que “des del Govern del Canvi sempre hem tingut el convenciment de la importància d’aquest servei i ja en el 2016 va tindre el suport de tots els partits que ara governen, va aconseguir que haguera un tècnic en emergències sanitàries al camp de futbol, tot i no tenir el suport del Partit Popular i Ciudadanos. De fet, a la temporada passada, aquest servei només es va prestar des de març a juny.”

Per al regidor “La voluntat política i la necessitat tan demanada per els esportistes i usuaris han fet possible que es convertira en una realitat. Este servei permetrà tenir una resposta immediata davant qualsevol contratemps tant per a esportistes o per a qualsevol persona que es trobe en les instal·lacions esportives actuant d’una manera immediata per a tractar d’evitar mals majors en qualsevol lesió o accident. En este sentit, destaquem este fet  per la importància del servei, així com la evolució des de la primera proposta fins a la prestació d’aquest”.

Per tal de tenir una resposta efectiva en els casos en què les urgències sanitàries tingueren lloc en pavellons o la Ciutat Esportiva, s’establirà un protocol d’actuació entre el tècnic sanitari i els conserges per a una resposta ràpida, efectiva i coordinada. Des del Govern del Canvi considerem que este nou servei és un pas important i positiu que complementa les millores que es pretenen fer en un futur en tots els complexos esportius de Crevillent.

 

Los complejos deportivos contarán con una ambulancia.

  • El nuevo contrato de asistencia sanitaria en las instalaciones deportivas contará a partir del día 15 con una ambulancia los 7 días de la semana.

 

Crevillent (11/09/2019).- El pasado mes de julio se firmó por parte del concejal de deportes, Marcelino Giménez, y de la empresa Vitalia el contrato para la prestación de T.E.S. (técnico en emergencias sanitarias) para las instalaciones deportivas. Desde ese momento y durante el mes de agosto se empezó a trabajar para mejorar el contrato. El objetivo por parte del concejal era claro: que una ambulancia tuviera presencia durante la prestación del servicio en lugar de un utilitario, que solo serviría para trasladar al técnico de una instalación a otra, como especificaba en un primer momento el contrato.

Tras las gestiones pertinentes, la empresa explicó cómo se podía realizar esta mejora y finalmente se consiguió por el mismo precio total la incorporación de una ambulancia TNA con material de primeros auxilios y desfibrilador. Esta ambulancia prestará servicio de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 9:00 a 21:00 horas. Esta, tendrá su base en el campo de fútbol Enrique Miralles, pero se desplazará a todos los complejos deportivos municipales (Pabellón Félix Candela, Pabellón dels Abrets y Ciudad Deportiva Juanfran Torres).

Giménez destaca que “desde el Gobierno del Cambio siempre hemos tenido el convencimiento de la importancia de este servicio y ya en el 2016 tuvo el apoyo de todos los partidos que ahora gobiernan, consiguió que hubiera un técnico en emergencias sanitarias en el campo de fútbol, a pesar de no tener el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. De hecho, la temporada pasada, este servicio solo se prestó desde marzo a junio.”

Para el concejal “La voluntad política y la necesidad tan demandada por los deportistas y usuarios han hecho posible que se convirtiera en una realidad. Este servicio permitirá tener una respuesta inmediata ante cualquier percance tanto para deportistas o cualquier persona que se encuentre en las instalaciones deportivas actuando de una manera inmediata para intentar evitar males mayores ante cualquier lesión o accidente. En este sentido, destacamos este hecho por la importancia del servicio, así como la evolución desde la primera propuesta hasta la prestación de este”.

Para tener una respuesta efectiva en los casos en que las urgencias sanitarias tuvieran lugar en los pabellones o la Ciudad Deportiva. Se establecerá un protocolo de actuación entre el técnico sanitario y los conserjes para una respuesta rápida, efectiva y coordinada. Desde el Gobierno del Cambio consideramos que este nuevo servicio es un paso importante y positivo que complementa las mejoras que se pretenden hacer en un futuro en todos los complejos deportivos de Crevillente.