Ir al contenido

Actualidad

Aprovades les bases de les subvencions a associacions i entitats de Crevillent per a la realització de programes mediambientals

Crevillent (05/08/2019).- En l'últim ple del mes de Juliol, celebrat el passat 29-07-2019, es van presentar les bases per a les subvencions a Associacions i Entitats de Crevillent per a la realització de programes mediambientals. L'objectiu d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions a programes mediambientals a Crevillent durant l'any 2019. El total d'aquesta subvenció ascendeix a una quantia de 9.000,00 € a dividir entre les diferents associacions, que complisquen els requisits, l'import màxim dels quals per associació o entitat ascendeix a 2.000,00 €.

La data límit de presentació, una vegada publicats en el BOP, serà el pròxim 15 de setembre de 2019. Els beneficiaris d'aquest programa de subvencions són les Entitats o Associacions de Crevillent que duguen a terme projectes o activitats que repercutisquen en el medi ambient. A l'hora de valorar les sol·licituds es tenen en compte aspectes tals com el valor educatiu del programa o projecte, el detall amb què es presente el pressupost de l'activitat i l'interés mediambiental dels projectes, entre altres aspectes. La regidora de Medi Ambient, Estefania Salinas Peral, considera que aquest tipus de subvencions propicien la implicació d'Entitats i Associacions a realitzar una labor que beneficia a tots els crevillentins. A més, Estefania Salinas destaca que invertir en aquest tipus de projectes ajuda a educar a la població en un àmbit tan important com és el Medi Ambient.

APROBADAS LAS BASES DE LAS SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE CREVILLENT PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES.

Crevillent (05/08/2019).- En el último pleno del mes de Julio, celebrado el pasado 29-07-2019, se presentaron las bases para las subvenciones a Asociaciones y Entidades de Crevillent para la realización de programas medioambientales. El objetivo de dicha convocatoria es la concesión de subvenciones a programas medioambientales en Crevillent durante el año 2019. El total de dicha subvención asciende a una cuantía de 9.000,00 € a dividir entre las diferentes asociaciones, que cumplan los requisitos, cuyo importe máximo por asociación o entidad asciende a 2.000,00 €. La fecha límite de presentación, una vez publicados en el BOP, será el próximo 15 de Septiembre de 2019. Los beneficiarios de este programa de subvenciones son las Entidades o Asociaciones de Crevillent que lleven a cabo proyectos o actividades que repercutan en el medio ambiente. A la hora de valorar las solicitudes se tienen en cuenta aspectos tales como el valor educativo del programa o proyecto, el detalle con que se presente el presupuesto de la actividad y el interés medioambiental de los proyectos, entre otros aspectos. La Concejal de Medio Ambiente, Estefanía Salinas Peral, considera que este tipo de subvenciones propician la implicación de Entidades y Asociaciones a realizar una labor que beneficia a todos los crevillentinos. Además, Estefanía Salinas destaca que invertir en este tipo de proyectos ayuda a educar a la población en un ámbito tan importante como es el Medio Ambiente.